Gouden aandeel en Referendumregeling

Zoals bij velen bekend heeft het Fortuna Supporters Collectief het zogenaamde 'gouden aandeel' van Fortuna Sittard in handen. Middels dit gouden aandeel kan Fortuna SC de clubcultuur bewaken. Fortuna SC dient op grond van het gouden aandeel toestemming te geven indien de club een besluit wilt nemen dat ziet op onderstaande vijf onderwerpen:

1.      De naam van de club

2.      Clubkleuren groen en geel

3.      Speelstad Sittard

4.      Logo

5.      Fusie  cq  Overname  eerste elftal Fortuna Sittard

Het gouden aandeel ligt juridisch-formeel gezien bij de STAK (Stichting Aandelenkantoor Fortuna Sittard), maar in de statuten van het STAK ligt vast dat het STAK Fortuna SC dient te raadplegen indien het STAK een beslissing dient te nemen op basis van het gouden aandeel. In de praktijk betekent dit dus dat de STAK haar vetorecht statutair bij Fortuna SC heeft neergelegd.

Mocht het zover komen dat het bestuur van Fortuna SC door het STAK wordt gevraagd een besluit te nemen op basis van het gouden aandeel, dan neemt het bestuur van Fortuna SC hier zelf geen besluit over. Op de Algemene ledenvergadering die heeft plaatsgevonden op 19 oktober 2017 in het supportershome is de zogenaamde 'referendumregeling gouden aandeel' vastgesteld. Als gevolg van de vaststelling van de referendumregeling is het bestuur van Fortuna SC verplicht de leden - die minimaal één jaar lid zijn van Fortuna SC - een besluit te laten nemen op basis van het gouden aandeel.

Indien je de referendumregeling wenst in te zien, kun je hier klikken. Wil je stemrecht vergaren op basis van het gouden aandeel, dan kun je hier klikken om lid te worden!