Voetbal is van ons!


We willen zowel in eigen stadion als in de gastenvakken normaal worden behandeld.
De benadering van (fanatieke) supporters door politie, stewards en ander personeel is vaak erg negatief. Zodra er dingen anders lopen dan verwacht, schiet men in de stress (het doek dat wordt meegenomen is iets groter dan verwacht, de rijen bij de toegang blijken langer, etc). Het gaat om zaken waarbij er geen enkel risico is dat de orde wordt verstoord of de regels niet te handhaven zijn, maar waarbij er wel op die manier gereageerd wordt. De behandeling van supporters begint bij de instructies vanuit leidinggevenden. Zij zouden erop moeten vertrouwen dat hun mensen de inschatting kunnen makenen hoe ze in een bepaalde situatie moeten handelen in plaats van dat ze hen opzadelen met protocollen waar men zich te allen tijde aan dient te houden.
 

We zijn voor het op een zo vrij mogelijke wijze naar uitwedstrijden kunnen reizen.
Al jaren worden supporters op vele manieren in hun vrijheid beperkt bij het bezoeken van uitwedstrijden. Verplichte buscombi´s, treincombi´s, autocombi´s en opstapcombi´s behoren naast het ´vrije vervoer´ allemaal tot de mogelijkheden. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat bij het vooroverleg (een overleg dat voor elke wedstrijd gehouden wordt tussen politie van de ontvangende en bezoekende gemeente en de veiligheidscoördinatoren van de ontvangende en bezoekende club, soms aangevuld met iemand van de supportersvereniging) alleen wordt te vaak stilgestaan wordt bij potentiële problemen in plaats van bij nuttige oplossingen of mogelijkheden. De Fortuna Supporters Collectief vaardigd elke uitwedstrijd een afgevaardigde af die over oplossingen en vertrouwen ik praten. 

 

We zijn voor een uniform en realistisch prijsbeleid voor uitvakken.
Er bestaan grote verschillen tussen de prijzen van kaarten voor uitvakken. Dit verschil wordt niet slechts veroorzaakt doordat de ene club in zijn algemeenheid hogere toegangsprijzen rekent dan de andere. Regels van de KNVB schrijven voor dat de basisprijs van een kaart voor het uitvak gelijk is aan de prijs van het goedkoopste thuisvak. De achterliggende gedachte is dat dit ‘eerlijk’ zou zijn omdat het om vergelijkbare vakken gaat. Deze redenatie gaat echter niet op omdat het uitvak bij veel clubs slechter is dan het goedkoopste thuisvak. Slechter op het gebied van zicht op het veld, slechter qua faciliteiten (wc, catering) en slechter door extra belemmeringen zoals netten, hekken en wanden. Wij vinden dat er een uniform en realistisch prijsbeleid gehanteerd moet worden. De basis voor dit initiatief ligt bij de clubs, die er allen baat bij hebben dat er bij hun uitwedstrijden een goed gevuld uitvak is

 

We willen dat supporters ook in het stadion gebruik mogen maken van hun recht op vrijheid van meningsuiting.
Het tonen van tekstdoeken in het stadion is een van de weinige middelen van supporters om hun mening over een bepaald onderwerp te laten horen. Kennelijk bestaan er momenteel geen duidelijke richtlijnen over wat voor teksten toegestaan zijn in de stadions. Het ene moment wordt de realistische richtlijn van ‘niet discriminerend of persoonlijk beledigend’ gehanteerd, de andere keer de richtlijn ‘wij willen niet bekritiseerd worden’.

Met name de voetbalbond speelt hier een dubieuze rol in. Net als iedere groep of individu in Nederland, hebben voetbalsupporters binnen de grenzen van de wet recht op hun vrijheid van meningsuiting. Wij willen daar dan ook gebruik van kunnen maken.
 

 

We willen dat er zoveel mogelijk vrijheid is op het gebied van het gebruik van sfeerattributen.
Naast vocale ondersteuning is het gebruik van sfeerattributen de meest gebruikte methode van supporters om de passie voor hun club te tonen. Helaas wordt het steeds lastiger om via deze sfeerattributen de club te ondersteunen. Het lijkt een trend te zijn om ieder risico op dit gebied te willen uitbannen, omdat niemand verantwoordelijkheid durft te nemen. Dit leidt er toe dat er steeds meer regels komen om materialen aan bepaalde eisen te binden en vaak zelfs te verbieden. Angst voor misstanden wordt vaak gevoed door een enkele keer dat er iets mis is gegaan, terwijl er niet naar de situatie ter plekke wordt gekeken. Wij vinden de heersende angst bij de autoriteiten zwaar overdreven en vinden dat deze niet de stadionbeleving mag aantasten.

Wij willen dan ook geen beperkingen op het gebruik van vlaggen, bandieri’s en spandoeken voor en tijdens de wedstrijd. Daarnaast willen we gebruik kunnen maken van megadoeken (doeken die over de tribune worden getrokken of worden opgehesen) zonder dat dit vooraf moet worden aangevraagd en zonder te moeten voldoen aan overdreven veiligheidsnormen. Tot slot willen wij dat ook andere attributen zoals confetti, werplinten, trommels en megafoons overal worden toegestaan.

 

We zijn tegen onnodige stadionverboden.
Onnodig in de zin dat zij het oorspronkelijke doel voorbijstreven (geweld tegengaan) maar gebruikt worden om elke vorm van ongewenst gedrag te straffen. Het oorspronkelijke doel van het uitdelen van stadionverboden was het straffen van personen die ernstig over de schreef gingen rondom voetbalwedstrijden, meestal vanwege geweld. Tegenwoordig wordt het als middel ingezet om elke vorm van enigszins ongewenst gedrag de kop in te drukken. Een stadionverbod hoort opgelegd te worden als daarmee het doel wordt gediend dat herhaling van zeer ongewenst gedrag wordt voorkomen. Het hoort echter niet gebruikt te worden als pressiemiddel of gemakkelijke maatregel tegen gedragingen die subjectief gezien onwenselijk zijn.

 

We zijn tegen speeltijden en -dagen bepaald door de televisiezenders en andere commerciële partijen.
Wij vinden dat het belang van de stadionbezoeker altijd boven het belang van de televisiekijker hoort te gaan. Stadionbezoekers zijn de mensen die uiteindelijk betalen om de wedstrijd te kunnen zien en zijn diegene die hun club ondersteunen. Daarom zijn zij de partij voor wie het mogelijk gemaakt moet worden de wedstrijd bij te wonen.