Busreizen

De supporters van Fortuna Sittard staan in het hele land bekend vanwege de trouwe steun aan hun ploeg. Niet alleen de thuiswedstrijden, maar ook de uitwedstrijden staan garant voor een geel-groene sfeer. Middels de gezellige busreizen van het Fortuna Supporters Collectief wordt u in de gelegenheid gesteld om uitwedstrijden te bezoeken. 

Alleen online verkoop. Het kopen van tickets voor uitwedstrijden zal met ingang van seizoen 2018/2019  alleen online mogelijk zijn. Je komt in aanmerking voor het kopen van uitkaarten wanneer je eigenaar bent van een seizoenkaart voor het seizoen 2018/2019 óf indien je lid bent vanFortunaSC. Dit betekent dus dat indien je geen seizoenkaart hebt voor het seizoen 2018-2019 en je tevens geen lid bent van Fortuna SC, het bezoeken van een uitwedstrijd niet langer mogelijk is. Deze maatregel komt voort uit de strengere eisen voor het bezoeken van uitwedstrijden in de Eredivisie.

Op een rijtje: aan welke eisen dien je te voldoen voor het kunnen bezoeken van een uitwedstrijd?
– Je hebt een MijnFortuna-profiel (pagina fortuna Sittard)
– Je voegt een selfie of pasfoto toe aan je profiel, via accountinformatie*
– Je hebt een seizoenkaart 2018/2019 of bent lid van FortunaSC
* De selfie of pasfoto dient geüpload te zijn vóór 9 augustus 2018

Loyalty programma (puntensysteem)
Met ingang van seizoen 2018/2019 lanceert Fortuna Sittard, in samenwerking met Fortuna SC, een loyalty programma (puntensysteem) en op basis van de bezochte uitwedstrijden ontvang je punten. Voorafgaand aan ieder verkoopmoment worden er vier categorieën vastgesteld: diamond, gold, silver en bronze. De loyaltypunten die je dit jaar verzamelt bepalen in welke categorie je ingedeeld wordt voor het seizoen 2019/2020.

Dit seizoen bekijken we de voorrangsregeling dus per wedstrijd omdat wij niet beschikken over de historie van de afgelopen jaren. FortunaSC-leden ontvangen een startbonus gebaseerd op data van de supportersvereniging. Vanaf volgend seizoen zit je in een vaste categorie waar je dit jaar als het ware voor spaart, hiermee willen wij de loyaliteit van onze trouwe supporters belonen. Een uitleg over de puntentelling zal nog met onze supporters worden gedeeld.

Startbonus
Het bestuur heeft besloten om bij aanvang de categorie-indeling vast te stellen op basis van de inschrijfdatum van onze leden. Dit betekent dat de leden die het langste lid zijn, in de hoogste categorie zitten. De categorieën zijn  als volgt opgebouwd: Diamond: 350 personen, Gold: 150 personen, Silver: 250 personen. Bronze: vanaf 750 personen. Deze categorieën  zullen worden omgezet in een bepaald aantal loyaltypunten die de betreffende leden als startbonus krijgen en waarmee ze op een eerder moment kaarten kunnen kopen dan leden uit een lagere categorie.  Uiteindelijk krijg je via MijnFortuna bericht over in welke categorie je zit.

In het kader van het bovenstaande is het goed om te weten dat het gedurende het seizoen 2018-2019 (in tegenstelling tot de daaropvolgende seizoenen) mogelijk is om jezelf omhoog te werken. Na elke wedstrijd krijgt iedereen zijn of haar punten toegekend en wordt de ‘ranglijst’ opnieuw vastgesteld. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat aan het einde van het seizoen 2018-2019 onze meest trouwe supporters in de Diamond-categorie  terug te vinden zijn.

Meerdere tickets kopen in dezelfde bestelling
Het is mogelijk om in dezelfde bestelling niet alleen voor jezelf, maar ook voor je vrienden een ticket te kopen. Je zult dan straks het account van je vriend of vriendin aan je bestelling moeten koppelen. Uiteraard kun je dit alleen doen, als die vriend of vriendin in de categorie zit die op dat moment gerechtigd is een ticket te kopen.


Bus regels

Om de reizen gezellig te houden zijn er echter wel een paar regels. Deze regels kunt u hieronder terugvinden.

1. Algemeen:
De bus en gedragsregels zijn regels van goed fatsoen. U bent verplicht zich aan deze regels te houden wanneer u deel neemt aan een door het Fortuna Supporters Collectief georganiseerde busreis. Deze regels hebben als doel de busreizen veilig, voorspoedig en gezellig te laten verlopen. Overtreding van enige regel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon leiden tot:
a. Verwijdering uit de bus.
b. Het niet meer mogen meereizen met door het Fortuna Supporters Collectief georganiseerde busreizen.

2. Het verblijf in het bustoilet:
Het toilet mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij bestemd is. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

3. Eigendommen:
Het is verboden eigendommen van het Fortuna Supporters Collectief of van de dienst doende busmaatschappij mee te nemen buiten de bus. In geval dit wel gebeurt bent u bij beschadiging van deze eigendommen aansprakelijk voor reparatie en/of vernieuwing.

4. Eigendommen van bezoekers:
Het Fortuna Supporters Collectief is niet aansprakelijk voor het zoek raken van kleding en / of andere eigendommen van bezoekers.

5. Gevonden voorwerpen:
Gevonden voorwerpen dient u bij een van de busbegeleiders van het Fortuna Supporters Collectief in te leveren. Deze gevonden voorwerpen worden door het Fortuna Supporters Collectief gedurende 2 maanden bewaard.

6. Consumpties:
Eten en drinken in de bus is toegestaan. Bij vervuiling of beschadiging van eigendommen van het Fortuna Supporters Collectief, de busmaatschappij en / of derden zal de veroorzaker van deze schade aansprakelijk gesteld worden voor het schoonmaken, herstel en / of vervanging.

7. Drankverkoop in de bus:
Het Fortuna Supporters Collectief voorziet in de verkoop van bier en niet alcoholische dranken in de bus. Andere alcoholische dranken dan bier in de bus zijn niet toegestaan (dit is wettelijk verboden). Op de heenreis mogen er per persoon maximaal 2 alcoholhoudende consumpties gekocht worden in de bus.

8. Klachten :
Klachten van welke aard ook kunt u melden bij het Fortuna Supporters Collectief.
E-mail: buscomite@Fortunasc.nl
Telefoon: 06-38130110

9. Wapens:
Het bij zich hebben van wapens in de ruimste zin van het woord is ten strengste verboden.

10. Fouilleren:
Voor vertrek wordt u gefouilleerd door Stewards van de afdeling veiligheid van Fortuna Sittard (dit is wettelijk verplicht).

11. Spandoeken:
Bij het naderen van het te bezoeken stadion dienen alle spandoeken, sjaals e.d. van de ramen verwijderd te worden.

12. Roken:
Roken in de bus is verboden. Bij reizen naar uitwedstrijden die langer dan 2 uur duren zal er onderweg gestopt worden zodat rokers in de gelegenheid worden gesteld buiten de bus te roken.

12. Verdovende en Hallucinerende middelen:
Het gebruiken en bij zich hebben van soft en / of harddrugs is verboden. Worden bij een bezoeker dergelijke middelen aangetroffen, ongeacht of deze voor eigen gebruik dan wel voor handelsdoeleinden zijn bestemd, betekent dat een onmiddellijke verwijdering en definitieve ontzegging van de busritten.

13. Agressie tegen busbegeleider, buspersoneel of bezoekers:
Agressie, zoals bedreigingen en mishandelingen tegen personeel of bezoekers, is verboden. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet toelaatbaar.

14. Uitlokking overtreding:
Het uitlokken van overtreding van het reglement of het aanzetten tot een overtreding wordt niet getolereerd.

15. Opvolging aanwijzingen / ontzegging toegang:
Tijdens de busreizen dienen de aanwijzingen van de busbegeleider of het begeleidend personeel steeds stipt opgevolgd te worden. Het niet opvolgen van aanwijzingen heeft verwijdering tot gevolg. Het Fortuna Supporters Collectief behoud zich het recht voor, om bezoekers de toegang tot de bus te ontzeggen indien deze eventueel naar objectieve maatstaven met als uitgangspunt de gewone doorsnee bezoeker van onze busritten:
a. Agressief gedrag vertonen;
b. Kennelijk onder invloed verkeren van alcohol of verdovende en / of hallucinerende middelen;
c. Wapens of wat daar voor door kan gaan bij zich dragen;
d. Eerder de toegang om de hierboven genoemde redenen is ontzegd.

16. Schade:
Het Fortuna Supporters Collectief draagt geen verantwoordelijkheid voor opgelopen schade. Schades en vervuiling toe te schrijven aan gedrag of nalatigheid van, door de opdrachtgever aangemelde bezoekers aan de vervoerder en / of het materieel en / of personeel, worden door de veroorzaker(s) van de schade of vervuiling volledig vergoed voor zover ze aantoonbaar zijn en waarvan zonodig aangifte is gedaan bij de politie.

17. Afgelasting:
Het Fortuna Supporters Collectief zal niet overgaan tot terugbetaling van bus of entreebewijs bij onverhoopte afgelasting door de KNVB, door weersomstandigheden of door andere onvoorziene omstandigheden.