[UPDATE] Algemene ledenvergadering 25/10/2018

Graag nodigen wij onze leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die plaatsvindt op 25 oktober 2018 vanaf 19:30 uur in ons supportershome. Onderstaand een korte impessie van wat er tijdens de Algemene Ledenvergadering aan de orde zal komen.

Samenstelling bestuur
Er dienen dit jaar vier bestuursleden af te treden conform het aftreedschema: Mark Arntz (secretaris), Remco Lucassen, Peter Schols en Rick Gruijters (algemene bestuursleden). Zowel Mark als Remco heeft zich herkiesbaar gesteld voor een termijn van 1 jaar. Rick Gruijters heeft eerder dit seizoen na vijf jaar afscheid genomen van het bestuur en plaatsgenomen in de RvC van Fortuna Sittard. Vanzelfsprekend zal Rick zich dan ook niet herkiesbaar stellen. Peter Schols neemt eveneens na 5 jaar afscheid en zal zijn tijd en energie (onder meer) gaan steken in Fortuna Sittard Museum.

Elk lid van Fortuna SC kan zichzelf verkiesbaar stellen om plaats te nemen binnen het bestuur van Fortuna SC. Indien je je als lid verkiesbaar wilt stellen, dan kun je dit doen door een e-mail te sturen naar info@fortunasc.nl. Hierbij dien je te vermelden voor welke termijn je plaats wilt nemen in het bestuur (1, 2, 3 of 4 jaar). Tijdens de algemene ledenvergadering kun je je voorstellen aan de aanwezige leden. Uiteindelijk zullen de leden op de avond zelf beslissen welke leden – waaronder de bestuursleden die zich herkiesbaar stellen – worden gekozen als bestuurdlid. De algemene ledenvergadering dient hierbij in acht te nemen dat het bestuur, conform de statuten, in elk geval uit vijf bestuursleden dient te bestaan en er derhalve in elk geval 2 bestuursleden moeten worden gekozen dan wel herkozen. Indien zich meer kandidaten verkiesbaar stellen, dan is het aan de Algemene ledenvergadering om te bepalen uit hoeveel bestuursleden het bestuur zal bestaan.

Let op: je aanmelding dient uiterlijk 11 oktober door het bestuur te zijn ontvangen!

Ten slotte zal er op gepaste wijze afscheid worden genomen van Rick en Peter.

Financieel overzicht
De penningmeester van Fortuna SC zal een overzicht verschaffen van het financiele resultaat over het afgelopen seizoen en zal tevens de begroting presenteren van het seizoen 2018-2019. Daarnaast zullen de twee leden die de kascontrole hebben uitgevoerd hun bevindingen met het bestuur delen

Jaarverslag activiteiten en geplande activiteiten
Het bestuur zal een overzicht tonen van de activiteiten die het afgelopen seizoen hebben plaatsgevonden en tevens een overzicht presenteren van de activiteiten voor het seizoen 2018-2019.

Ledenbestand
Het bestuur zal de groei die de vereniging het afgelopen seizoen heeft doorgemaakt in kaart brengen.

Verlenging sponsorcontract Fortuna SC en de Fortuna Sittard Academy (U19)
Vorig jaar is Fortuna SC shirtsponsor geworden van de U19, omdat ook Fortuna SC van mening is dat onze academy de levensader is van onze club. Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om op deze avond de samenwerking formeel voort te zetten met de ondertekening van een nieuw sponsorcontract.

Q&A met clubeigenaar Isitan Gun en algemeen directeur Ivo Pfennings
We zijn verheugd te mogen mededelen dat Isitan Gun, net als vorig jaar, aanwezig zal zijn op de Algemene ledenvergadering. Indien jij vragen hebt aan onze clubeigenaar, dan is de Algemene ledenvergadering een mooi moment om deze vragen te stellen. Naast Isitan Gun zal ook onze nieuw geinstaleerde Algemeen Directeur Ivo Pfennings aanwezig zijn op de Algemene ledenvergadering. Ivo Pfennings zal zich kort voorstellen aan onze leden, waarna er gelegenheid bestaat om vragen te stellen!

We hopen, net als vorig jaar, op een mooie opkomst tijdens de algemene ledenvergadering. Het spreekt voor zich dat de vergadering alleen toegankelijk is voor leden. Het is niet nodig om je van te voren aan te melden. Ten slotte stelt het bestuur twee consumpties beschikbaar aan de aanwezige leden.

 

 

Geef een reactie