Fortuna SC is Trots op Fortuna en haar Fans!

Bij de totstandkoming van de nieuwe officiële supportersvereniging “Fortuna Supporters Collectief” (Fortuna-SC) in het seizoen 2013-2014 speelde de stichting Trots op Fortuna (TOF) al een belangrijke rol. Deze schitterende groep van Fortuna Sittard vrijwilligers heeft immers, in wisselende samenstelling, in de afgelopen jaren heel veel betekent voor Fortuna Sittard en was ook één van de grondleggers van het “samen zijn we sterk” gevoel.

Het is dan ook niet toevallig dat TOF nu ook de laatste stap heeft gezet om de algehele verbroedering in één hecht Fortuna Supporters Collectief te verwezenlijken, per 1 juli 2014 zal TOF (*) onderdeel zijn van de Fortuna SC! Iets waar we allemaal zeer verheugd op zijn!

Samen strijden voor onze Leden, fans en Fortuna Sittard!
Door deze integratie ontstaat één groot supporters collectief waarbij de visie van de Fortuna-SC overeind blijft, namelijk dat we (in volgorde van prioriteit) strijden voor de belangen van onze Leden, de Fortuna Sittard supporters en de BVO Fortuna Sittard.

De manier waarop we dat kunnen doen wordt echter flink verruimd. Zo zullen de oorspronkelijke TOF-doelstellingen van maatschappelijke betrokkenheid en het opkomen voor Fortuna Sittard Vrouwen,- en Jeugd voetbal volledig worden omarmd. Door het gebruik van professionele media (Webpagina, Social Media, Online Radio, Supporters Magazine), het samenwerken met de BVO Fortuna Sittard, het juridisch vastgelegde Gouden aandeel (!) en het verenigen van onze sponsoren en leden zijn we meer dan ooit in staat een sterke vuist te maken.

Aan ‘m!
In de komende maanden gaan we enthousiast inhoud geven aan de nieuwe Fortuna-SC. De eerste samenwerkingsactiviteit zal op 19 maart a.s. plaats vinden, we zullen dan met een prachtige stand acte de présence geven op de jaarlijkse Sint Joep markt in Sittard. In parallel zullen we vanaf maart gebroederlijk ons nieuw sponsor (plus) pakket voor 2014-2015 in de regio gaan uitzetten en zullen we onze (potentiële) leden gaan informeren hoe de vernieuwde ledenpakketten eruit gaan zien. Het moge daarbij duidelijk zijn dat door deze samenwerking de sponsor,- en ledenpakketten nog aantrekkelijker worden!

Bestuur, vrijwilligers en leden.
Een drietal bestuursleden (Wil Paauwe, Remko Ijpeij en Ger Rademakers) zullen toetreden tot het bestuur. De overige bestuursleden van TOF zullen gelukkig ook (deels) aan het collectief verbonden blijven via bestaande of nieuwe commissies. Zo zal Wil Helwig onze nieuwe commissie MVO gaan aansturen, Wil Paauwe zal onze nieuwe commissie meisjes-vrouwenvoetbal gaan leiden en Ger Rademakers zal de commissie jeugdvoetbal gaan aansturen.

Een actieve groep van vrijwilligers en een groot aantal leden zullen cruciaal blijven om ook daadwerkelijk het verschil tussen “gemiddeld of top” te gaan maken. Wij willen de jeugd in onze regio met Fortuna Sittard laten opgroeien, we willen voor alle fans een super beleving rondom -de wedstrijden van- Fortuna Sittard creëren en we willen de BVO Fortuna Sittard (en dus geen FC Limburg!) helpen de koers richting eredivisie in te slaan. Aan’m dus!

Tijd voor een klein feestje!
We willen dit heugelijk feit graag delen met jullie: onze trouwe achterban. Dit gaan we onder meer doen rondom de wedstrijd Fortuna Sittard – Excelsior welke plaats zal vinden op vrijdag 7 maart 2014 a.s. Je bent van harte uitgenodigd om met ons mee te doen!

(*) om statutaire redenen zal de Stichting TOF technisch gezien op “stand by” worden gezet. In de praktijk gaat alles samen.