Statement n.a.v. berichtgeving GAE (update)

Naar aanleiding van dit artikel op de website van Go Ahead Eagles wil Fortuna SC graag onderstaand statement c.q. onderstaande toelichting geven.

Als deelnemer aan het operationele veiligheidsoverleg probeert Fortuna SC voor alle bezoekende clubs een zo vrij mogelijke vervoersregeling ‘uit het vuur’ te slepen. Aan het begin van het seizoen is er besloten de thuiswedstrijd tegen de Go Ahead Eagles als zogenaamde ‘B-wedstrijd’ te kwalificeren, hetgeen betekent dat er een autocombi en buscombi regeling geldt, met maximaal 50 auto’s. Nadat bekend werd dat Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles tweemaal tegen elkaar zouden voetballen op korte termijn, is er op initiatief van Fortuna SC besloten om de kwalificatie van de competitiewedstrijd te herzien met daarbij de ‘resultaten’ van de gespeelde bekerwedstrijd. De inzet hierbij was dat indien de bekerwedstrijd goed zou verlopen, ‘goed gedrag’ zou worden beloond door de competitiewedstrijd af te schalen van een B-wedstrijd naar een A-wedstrijd. Een A-wedstrijd in Sittard staat voor ons gelijk aan vrij vervoer, in die zin dat er geen maximum aantal auto’s geldt en supporters dus vrijelijk naar Sittard kunnen afreizen met de auto zonder omwisselmoment.

Na de evaluatie van de bekerwedstrijd heeft het operationele veiligheidsoverleg positief geadviseerd richting onze Burgemeester om de competitiewedstrijd af te schalen en afgelopen maandag ontvingen wij het bericht dat de Burgemeester de wedstrijd daadwerkelijk heeft afgeschaald. Dit positieve nieuws is vervolgens direct gecommuniceerd met de supportersvereniging van Go Ahead Eagles. Woensdag bleek echter op de website van Go Ahead Eagles nog altijd te worden vermeld dat er sprake zou zijn van een autocombi, hetgeen onjuist is. Hierop zijn er veel negatieve reacties binnengekomen bij Go Ahead Eagles. De oorzaak hiervan is, zo hebben wij mogen vernemen, dat de politie Deventer het niet eens zou zijn met deze afschaling.

In navolging van deze negatieve reacties heeft Go Ahead Eagles een artikel op haar website geplaatst, waarin staat dat wij (Fortuna SC) onterecht ‘claimen’ dat er sprake is van vrij vervoer. Wat er nu ontstaat is een discussie over wat ‘vrij vervoer’ precies inhoudt. Zoals aangegeven betekent ‘vrij vervoer’ in Sittard dat er niet hoeft te worden omgewisseld, dat er ook geen maximum aantal parkeerkaarten wordt verstrekt, maar dat er niet met het openbaar vervoer naar Sittard mag worden gekomen.  Mocht het plaatsen van het artikel omtrent de autocombi en het bericht dat de autocombi is komen te vervallen elkaar hebben gekruist, dan kan het gebeuren dat er verkeerde informatie wordt verstrekt. Wij vinden het echter ongepast dat deze onduidelijkheid in de schoenen van Fortuna SC wordt geschoven. Gastvrijer kunnen wij het helaas, op dit moment, niet maken. Aldus is er sprake van een A-wedstrijd en wat ons betreft dus ook sprake van vrij vervoer. De registratie van supporters waar Go Ahead Eagles over spreekt, is en was bij Fortuna SC niet bekend. Mogelijk hanteert de lokale driehoek in Deventer de kwalificatie dat alles waarbij enige restrictie wordt opgelegd als B-wedstrijd wordt aangemerkt en zit er derhalve een verschil in de systematiek tussen onze lokale driehoek en die van Deventer, maar het is aan Go Ahead Eagles om daar nadere duidelijkheid over te verschaffen.

Wij betreuren het dan ook zeer dat de club Go Ahead Eagles zich op deze manier over Fortuna SC uitlaat, terwijl juist Fortuna SC haar uiterste best heeft gedaan de supporters van Go Ahead Eagles op een zo vrij mogelijke manier naar Sittard te laten afreizen. Uiteraard is dit geen enkel verwijt naar de supporters van Go Ahead Eagles, die geheel buiten deze discussie staan en die we ondanks alles nog altijd van harte welkom heten in Sittard! Ondanks alle commotie zijn wij als Fortuna SC tevreden met de reactie op een goed bedoeld bericht op twitter. Hadden wij dit twitter bericht niet verstuurd, vragen wij ons af of Go Ahead Eagles haar originele berichtgeving had aangepast en de supporters op de hoogte waren gebracht vban de opgeheven beperkingen.Wij (blijven) streven naar normalisatie en we hopen dat op 24 november samen met de fans uit Deventer massaal te kunnen vieren!

Fortuna SC heeft bovenstaand statement reeds per e-mail aan Go Ahead Eagles doen toekomen, er vanuit gaande dat er over en weer duidelijkheid kan worden verschaft.

Update 10 november 2017 15:30 uur

Go Ahead Eagles en Fortuna SC concluderen: verschil in definiëring

Onder supporters is commotie ontstaan over (de communicatie rondom) de vervoersregeling naar het uitduel met Fortuna Sittard op 24 november.

De commotie is ontstaan naar aanleiding van de Tweet van Fortuna SC, waarin werd gerept over ‘vrij vervoer’. Go Ahead Eagles en Fortuna SC hebben gisteravond uitgebreid met elkaar gesproken en naar nu blijkt worden andere definities van ‘vrij vervoer’ gehanteerd. Voor Go Ahead Eagles is dit vervoer zonder restricties; voor de lokale driehoek in Sittard kan hier ook een OV-verbod bij gelden.

Daarnaast is onduidelijkheid ontstaan over het feit dat de wedstrijd maandagavond zou zijn afgeschaald van een wedstrijd in de B-categorie naar een wedstrijd in de A-categorie. Volgens de landelijke richtlijnen is dit niet het geval, maar feit is dat de vervoersregeling wel degelijk versoepeld werd door het vervallen van het maximum aantal auto’s. Maandagavond is dit aan de partijen in Sittard gecommuniceerd; woensdag kreeg Go Ahead Eagles de gewijzigde besluitenlijst. Het bericht van de Supportersvereniging en de communicatie naar Go Ahead Eagles hebben zich dus gekruist.

Go Ahead Eagles heeft gisteravond contact gehad met Fortuna SC. Beide partijen concludeerden dat een verschil in definiëring heeft gezorgd voor veel onnodige commotie. Go Ahead Eagles en Fortuna SC trekken hier lering uit en zetten daarnaast een streep onder de ontstane situatie.

Bovenstaande neemt niet weg dat er, ook door de inspanningen van Fortuna SC, een mooie vervoersregeling geldt voor het duel op 24 november.

Tot slot kreeg Go Ahead Eagles van enkele fans de vraag waarom de prijzen van de auto- en buscombi hoger zijn ten opzichte van die voor het bekerduel in Sittard. Dit komt doordat er toen een verlaagde prijs voor de beker gold in Sittard. Go Ahead Eagles neemt dit mee naar een eventuele volgende keer, om dit aan de voorkant te communiceren.

Bestuur Fortuna SC