Update Ledenvergadering Fortuna-SC (18-09)

Op Donderdag 18 september zal de officiële supportersvereniging van Fortuna Sittard haar eerste ledenvergadering houden. Natuurlijk horen hier de formele zaken bij als (1) overzicht van de activiteiten, (2)de status en verantwoording van de financiële boekhouding en (3)de bestuurs,- en projecten bezetting.

Van harte welkom Fortuna SC leden (only!) .
We verwelkomen dan ook bij deze alle leden om naar onze eerste ledenvergadering te komen, welke dus op Donderdag 18 september van 19.30 – 20.30 gehouden zal worden in Cafe Salden , welke gelegen is in Limbricht (adres: Platz 9 6141 AT,  Limbricht.

De agenda van de Algemene Ledenvergadering Fortuna Supporters Collectief
Datum: 18 september 2014 Plaats: Café Salden, Platz 9 te Limbricht; Tijd: 19.30 uur
Uitgenodigd zijn: Alle leden van het Fortuna Supporters Collectief

1. Opening
Voorzitter Marc Verjans opent de eerste Algemene Leden Vergadering van het Fortuna Supporters Collectief.

2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen

3. Jaarverslag activiteiten en werkzaamheden
​Secretaris Wim Jeurissen zal een terugblik geven op het eerste verenigingsjaar.

4. Jaarrekening
Penningmeester Joep Pustjens is afwezig; namens hem zal Marc Verjans een toelichting geven op de cijfers. De kascommissie die de boeken heeft gecontroleerd zal verslag doen van haar bevindingen.

5. Decharge
Na goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening wordt de ledenvergadering verzocht het bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid en beheer.

6. Activiteiten seizoen 2014-2015

7. Bestuurssamenstelling
​In de samenstelling van het bestuur behoeft nog geen wijziging te komen. Op de eerstevolgende Algemene Ledenvergadering treden af volgens rooster Wim Jeurissen en Peter Schols. Zij zijn beiden herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot 14 dagen voor de volgende Algemene Ledenvergadering worden aangemeld.

8. Rondvraag

9. Sluiting

Aansluitende borrel
Na afloop van de vergadering stellen we een klein feestje voor. We zullen een aantal prominente spelers / trainers / bestuurder van Fortuna Sittard benaderen om een toelichting / presentatie  te komen geven. Naast een sportieve,- en bestuurlijke update is het gewoon gezellig om elkaar als leden in een andere setting te treffen, kunnen er volop nieuwtjes worden uitgewisseld. Leden zijn dus uiteraard ook hier van harte welkom!

ps: Op deze dag kunnen leden ook nog hun ledenpasje ophalen.

Bron: Bestuur Fortuna-SC