Update: Politie blijft aangiftes tegenwerken!

Bij Politie Sittard komen inmiddels de aangiften voor excessief geweld online en via het kantoor in Sittard-Geleen binnen. Althans, dat was het geval, want toen FortunaSC leden zondag hun aangifte van “bedreiging door politie” wilden indienen werden zij professioneel afgewimpeld. Op de meest rustige dag van de week zegt Politie Sittard simpelweg: ” U wilt aangifte doen tegen de Polite? Nee sorry, wij hebben het vandaag veeeeel te druk, kom later deze week maar langs ” .

Dan maar op Maandag, het begin van de nieuwe werkweek, proberen. Wederom werden Fortuna fans echter zeer moeizaam geholpen. De politie Sittard wilde blijkbaar ook vandaag (maandag) weer liever geen aangiftes tegen hun eigen mensen aannemen. Dit is niet alleen de schijn van ” supporters pesten” tegen hebben, het zorgt er ook voor dat bewijsmateriaal (blauwe plekken, schaafwonden en andere verwondingen) zullen verdwijnen.

Verslaggevers van L1 stelden vandaag dan ook de vraag die elke supporter momenteel op zijn lippen heeft, “hoe ziet een onderzoek door de politie er eigenlijk uit naar het functioneren van..die eigen politie?” Ligt het namelijk niet zeer voor de hand dat hier niets uit gaat komen? Het antwoord door Politie Sittard aan L1 ( luister hier ) doet het ergste vermoeden: stilzwijgen..

Neem je recht en start een WOB procedure!
In dat kader willen wij alle supporters wijzen op hun recht om alle documenten die ten grondslag liggen aan de besluiten van politie en bestuur gratis op te vragen, dit heeft de Wet Openbaar Bestuur (ook wel WOB genoemnd)

Een wob-verzoek dient schriftelijk te worden ingediend. Fax / mail / enz. zijn niet geldig. Het adres voor regio Limburg is;  Limburg, Postbus 1230;  6201 BE te Maastricht

De reactietermijn van de overheid is 4 weken. In deze periode kunnen ze je verzoeken geheel of gedeeltelijk afwijzen (Waar je weer in beroep kunt gaan daartegen). Je hebt 2 manieren om gegevens op te vragen:

1. je vraagt alles op van beeldmateriaal wat zij verzameld hebben gedurende vrijdag, opgenomen op de openbare weg.
2. je vraagt gericht (vooral als ze stap 1 afwijzen) naar beeldmateriaal wat ze van jou hebben.

Als ze weigeren gegevens te verstrekken, moeten ze motiveren waarom. Hier kun je vervolgens weer bezwaar tegen maken (als ik me wil verdedigen of ik wil een zaak voorbereiden naar aanleiding van afgelopen vrijdag, is het mogelijke bewijsmateriaal relevant voor me).

Een Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende criteria.
• U geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
• Uw verzoek moet gaan om informatie die ergens is vastgelegd. Het maakt niet uit op wat voor manier. Dus ook geluidsbanden, films en foto’s zijn documenten in de zin van de Wob.
• Uw verzoek moet om informatie gaan waar het bestuursorgaan over beschikt.
• De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan .

Houd u er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment voor iedereen publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet). Als ze de termijn van 4 weken overschrijden kunt u boetebedragen claimen. Je moet ze dan in gebreke stellen op de dag dat de termijn afloopt (of de eerstvolgende werkdag).

Auteur: Kiprich