Aan ‘m pakket wordt Standaard pakket.

Beste AAN’M leden,

Ondanks dat alle Fortunezen zeer bijzondere mensen zijn, mogen we toch wel stellen dat jullie de crème de la crème van de Fortuna fanscène zijn. Vrijwel geheel onbaatzuchtig hebben jullie jarenlang de club gesteund met een extra financiële ondersteuning. Dat geld is tot op de laatste cent uiterst goed besteed!!!

Fortuna SC moet helaas ook constateren dat we onze oorspronkelijke doelstelling, het bieden van invloed op een spelersfonds, niet hebben kunnen waarmaken. Diverse externe partijen (mis)gebruikten onze opzet, waardoor we minder rendement behaalden dan gehoopt. Jullie bijdrage is wel degelijk allemaal “op de mat” terecht gekomen, maar niet op een transparante wijze die wij graag gezien zouden hebben.

Het bestuur van Fortuna SC heeft dan ook besloten het AAN’M pakket te stoppen. We hadden uiteraard een ander doel kunnen bedenken, maar wij hechten eraan betrouwbaar en integer naar jullie te zijn. Dat betekent dat wij jullie huidig pakket vanaf 15 juni aanstaande automatisch zullen omzetten naar het standaard Fortuna SC pakket à €25 per jaar. Mocht je dit pakket niet willen hebben dan kun je dit simpelweg doorgeven door dit voor 10 juni op ledenadmin@fortunasc.nl te melden.

Rest ons jullie met trots te danken voor jullie steun, wij gaan met Fortuna SC vol door om de club, maar vooral haar supporters onvergetelijke momenten te bezorgen. Een nieuwe graffiti wall op de Ricksen side, een weekendtrip naar een sfeervolle Engelse match en een ge-upgrade supportershome zijn enkele nieuwe ideeën die we willen gaan realiseren. We zouden het Tof vinden als we dan ook weer op jullie mogen rekenen.

Met enorm veel respect,

Bestuur Fortuna Supporters Collectief