Algemene ledenvergadering 8 sept

Kom naar de Algemene Ledenvergadering Fortuna Supporters Collectief!

FortunaSC organiseert dinsdag 8 september 2015 om 19.30 uur in Café Salden te Limbricht haar tweede Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal het bestuur aan de leden instemming vragen voor het voor het afgelopen seizoen gevoerde beleid en vooruit blikken op het nieuwe seizoen.

Laat als lid ook je mening horen over FortunaSC. Wat is goed en wat moet beter. Wat kunnen wij als Fortuna Supporters Collectief hierin betekenen. Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Ieder lid is van harte welkom!

Agenda Algemene Ledenvergadering Fortuna Supporters
Collectief Datum: 8 september 2015
Plaats: Café Salden, Platz 9 te Limbricht;
Tijd: 19.30 uur
Uitgenodigd zijn: Leden van het Fortuna Supporters Collectief

1. Opening Voorzitter
2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 18-09-2014*
4. Jaaroverzicht activiteiten en werkzaamheden
5. Jaarrekening
6. Decharge Na goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening wordt de ledenvergadering verzocht het bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid en beheer. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Activiteiten seizoen 2015-2016
8. Bestuurssamenstelling Volgens rooster treden Wim Jeurissen en Peter Schols af. Peter is herkiesbaar. Marc Verjans zal later dit seizoen zijn rol als voorzitter neerleggen. Mark Arntz en Jeroen Loos worden door het bestuur als kandidaat voorgedragen. Andere kandidaten kunnen tot 10 dagen voor de Algemene Ledenvergadering zich bij de voorzitter aanmelden
9. Rondvraag en Sluiting

Namens het bestuur Fortuna SC