“Voetbal moet weer genormaliseerd worden”

De Groningse burgemeester Peter den Oudsten is lid van de landelijke regiegroep voetbalveiligheid. De regiegroep lanceerde afgelopen week het plan voor een soepeler veiligheidsbeleid rondom voetbalwedstrijden. Zes gemeenten doen mee aan het experiment, dat start in januari 2016: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Nijmegen, Kerkrade en Groningen zelf. Kern van de pilot is, aldus Den Oudsten, dat het beleid rondom voetbalwedstrijden ”al jaren is gericht op beheersing, niet op verandering”. ”Maar het is nu tijd voor een stap vooruit’’, zegt hij. Want burgemeesters, politie en het OM schieten telkens in een reflex om elk risico uit te sluiten, al was het alleen maar dat ze achteraf, als het mis zou gaan, niet op hun lazer zouden krijgen


“Al jaren is beleid gericht op beheersing, niet op verandering.”
Peter den Oudsten, burgemeester Groningen


Daarom was het scenario steevast: verplichte combiregelingen, hekwerken om supporters gescheiden te houden, kooien bij de stadions om te voorkomen dat bezoekende fans rond kunnen zwerven, afgescheiden tribunes met lege rijen stoeltjes als buffer en alom aanwezig de politie – niet zelden heel veel politie.

Toegankelijk, gastvrij en vriendelijk.
Maar het gaat bij het experiment in de zes steden niet alleen om de miljoenen euro’s vretende politie-inzet, zegt Van Kastel. ”Het belangrijkste is: hoe kunnen we een voetbalwedstrijd weer toegankelijk, gastvrij en vriendelijk maken? Hoe kunnen we er voor zorgen dat die buiten de stadions blijven en geen rotzooi meer schoppen?” “

Dat is ook wat burgemeester Peter den Oudsten voor ogen heeft. Want veel beperkende maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om geweld rond voetbal tegen te gaan treffen volgens hem een grote groep goedbedoelende liefhebbers , terwijl de ordeverstoorders er telkens doorheen glippen en nauwelijks worden gepakt. ”We kunnen terugkijkend bepaald niet tevreden zijn met wat we hebben bereikt.”

”Voetbal moet worden genormaliseerd”, vindt Den Oudsten, die vooral kritiek heeft op de verplichte combi-regeling. Hij schetst: ”Supporters moeten met de bus mee. In de bus wordt bier gedronken, maar onderweg mag nergens worden gestopt. Dus wat doen ze als ze eenmaal bij het stadion zijn? Ze zoeken een muur uit, want ze moeten het bier kwijt. Dan worden ze op de bon geslingerd door de politie vanwege wildplassen, en daarna in een kooi gestopt en later weggeleid naar een afgescheiden deel van de tribune. En dan verwachten wij dat ze vrolijk, plezierig en vredelievend blijven.”

Zes gemeenten gaan vanaf januari 2016 experimenteren met een soepeler politiebeleid rondom voetbalwedstrijden. Het gaat om de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Nijmegen en Kerkrade. Dat meldt de NOS. De KNVB heeft samen met het Openbaar Ministerie (OM) in juni dit jaar afspraken met de gemeenten gemaakt. Het experiment houdt in dat er meer wordt gepraat met supportersgroepen, hekken worden weggehaald en minder politie wordt ingezet. Ook wordt kritisch gekeken naar combiwedstrijden, waarbij supporters van uitspelende clubs verplicht samen moeten reizen. Daar staat tegenover dat rellende supporters in deze steden harder worden aangepakt.

Fortuna Sc en Sittard-Geleen.
Het nieuwe denken van de burgemeesters en de Knvb is volledig in lijn met de opvattingen van de Fortuna SC, welke sinds haar oprichting sterk heeft gepleit voor normalisering van de verhoudingen. De Fortuna SC heeft de afgelopen jaren veelvuldig geïnvesteerd in een betere relatie met de gezaghebbers, zowel in Sittard-Geleen als met -onderzoekers van- de KNVB. Ondanks de constructieve sfeer is er in Sittard helaas (nog) geen sprake van een doorbraak in denken en handelen.

Het beleid in Sittard-Geleen is nog steeds gericht op angst, conservatisme, incidenten politiek en is in het geheel niet gericht op de 99,9% bezoekers die gewoon voor de gezelligheid naar het stadion gaan. De Fortuna SC is bv groot voorstander van de normale kassaverkoop bij het stadion en/of online verkoop (zoals bij MVV wel kan) , zodat gezinnetjes, ouderen van dagen of dagjes mensen zonder complexe voorverkoopregelingen naar de wedstrijd kunnen. Dat is goed voor de diversiteit in he stadion, dat is goed voor de sfeer  en dus ook goed voor (de potentiële fans van) Fortuna Sittard. .

Ook de verplichte buscombi is voor de Fortuna Sc een vreselijk instrument. Voor de goede orde, de ontvangende driehoek bepaalt de inhoud van de regeling.  Voor sommige risicowedstrijden is het een gepast en effectief middel, maar tegenwoordig lijkt elk simpel uitwedstrijdje al een verplichte auto,- en /of buscombi te moeten zijn. Waarom? De vraag in hoeverre we het nog moeten accepteren dat de door ons betaalde overheid met een schijnverklaring weg komt begint zich aan te dienen.

Lef en (sociale) intelligentie gevraagd.
Een minder verkrampte benadering vraagt wel om een portie lef. Dat geldt zeker voor een burgemeester, want die is verantwoordelijk voor de openbare orde. ”Een burgemeester moet bereid zijn om zijn nek uit te steken, met steun van de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenteraad. We moeten daarbij samen accepteren dat het een proces is van vallen en opstaan. Een 100% veilige samenleving bestaat niet, maar wel een samenleving waarbij normalisering leidt tot het verhogen van de levensvreugde en het laten dalen van onnodige kosten voor de samenleving.”. De bal ligt bij de overheid, wordt die in navolging van Kerkrade ook in Sittard opgepakt?

Auteur: Kiprich