Belangrijke wijziging kaartverkoop uitwedstrijden!

Het gaat goed met Fortuna Sittard en dat was goed merkbaar bij de kaartverkoop voor de wedstrijd Jong Ajax – Fortuna Sittard. Helaas konden wij slechts een beperkt aantal supporters voorzien van een parkeerkaart, gezien het lage aantal parkeerkaarten dat voor deze wedstrijd door de lokale driehoek in Amsterdam werd voorgesteld. Gezien de stijgende lijn in sportieve resultaten die in het begin van 2017 is ingezet, verwacht Fortuna SC een verdere toename van belangstelling in het bijwonen van een uitwedstrijd. Fortuna SC heeft, om de kaartverkoop in goede banen te leiden, de volgende twee besluiten genomen.

Leden krijgen  elke uitwedstrijd voorrang

Zoals bij een ieder bekend heeft het lidmaatschap van Fortuna SC meerdere voordelen, waaronder voorrang bij uitwedstrijden zoals de derby’s en tijdens de play-offs. Gezien het feit dat de belangstelling voor uitwedstrijden groeit en we – tot onze spijt – helaas naar verwachting nog altijd te maken hebben met gemeenten die ons slechts 25 parkeerkaarten willen verschaffen, hebben de leden van Fortuna SC vanaf heden bij elke uitwedstrijd het eerste recht op het kopen van een ticket. Dit zal, zo lang we niet overstappen naar online verkoop, betekenen dat de kaartverkoop voor uitwedstrijden vanaf heden zal aanvangen om 18:45 uur in het supportershome. Tussen 18:45 uur en 19:15 uur zullen er alleen kaarten worden verkocht aan leden die hun lidmaatschapspas laten zien. Deze leden kunnen ook kaarten kopen voor vrienden, familie of kennissen die ook lid zijn van Fortuna SC, door ook (een kopie van) hun lidmaatschapskaart te overleggen. Tussen 18:45 uur en 19:15 uur zullen er dan ook uitdrukkelijk geen kaarten worden verkocht aan niet-leden. Om de verkoop zo eerlijk mogelijk te houden, zal de commissie uitwedstrijden hierop toezien. Na 19:15 uur (en na de wedstrijd) worden ook de niet-leden in de gelegenheid gesteld een kaart te bemachtigen, indien deze nog beschikbaar zijn. Dit geldt niet alleen voor de autocombi, maar ook voor het opgeven voor de busreis.

Middels bovenstaande voorrang voor leden van Fortuna SC is het bestuur van mening dat de meest trouwe supporters als eerste in de gelegenheid worden gesteld een uitwedstrijd te bezoeken. Het bestuur bepleit uitdrukkelijk niet dat alleen leden van Fortuna SC als trouwe supporters kunnen worden aangemerkt, maar het feit blijft wel dat het gros van de supporters in het uitvak lid zijn van Fortuna SC. Fortuna SC blijft een voortrekkersrol nemen bij het veiligheidsoverleg en het overleg met andere supportersverenigingen, met als doelstelling zo weinig mogelijk restricties voor Fortuna Sittard supporters bij uitwedstrijden. Daar waar in Sittard maarliefst dertien van de negentien clubs met vrij vervoer de wedstrijd mogen bezoeken, blijkt dit omgekeend helaas nog niet het geval te zijn.

Indien je nog geen lid bent van Fortuna SC maar wel vaak uitwedstrijden bezoekt, willen we je graag wijzen op de mogelijkheden om lid te worden van ons collectief!

Verkoop start niet eerder dan het aangegeven tijdstip

Na afloop van de kaartverkoop voor de wedstrijd Jong Ajax – Fortuna Sittard zijn er meerdere klachten binnengekomen van supporters die op het aangegeven tijdstip een kaart wilde kopen, terwijl bleek dat de kaartverkoop al eerder was aangevangen. Vanaf heden zal de verkoop dan ook niet eerder aanvangen dan via de website en social media zal worden gecommuniceerd. Uiteraard blijft iedere supporter vrij om tijdig in het supportershome aanwezig te zijn voor de kaartverkoop, maar deze supporter zal dan moeten wachten tot 18:45 uur (indien lid) totdat hij een kaart kan bemachtigen.

Bestuur Fortuna SC