Fans condoleren Jo Abelshausen met verlies

Zeer bedroefd maken wij hierbij melding van het overlijden van Jo Abelshausen’s vrouw, mevr. Molnar, welke op 74 jarige leeftijd op 14 maart 2014 is overleden. De afscheidsplechtigheid zal in intieme kring plaatsvinden op vrijdag 21 maart.

Het bestuur van de Fortuna-SC wil bij deze de familie, vrienden, kennissen en natuurlijk Jo Abelshausen in het bijzonder condoleren en heel, heel veel sterkte met dit verlies toewensen. Het moet ons daarbij van het hart dat wij heel veel respect hebben voor het feit dat Jo, ondanks deze inktzwarte dagen, ook deze week weer een belangrijke bijdrage voor Fortuna Sittard heeft gedaan.

Fans die een kort woordje van steun willen geven  aan Jo Abelshausen hebben de gelegenheid dit hier te doen.

Namens het bestuur van de Fortuna-SC