FAQ aandelenconstructie

​ 1. Wat gebeurd er met het geld als het benodigde bedrag niet bij elkaar wordt gehaald op tijd?

Alle gelden die gestort zijn op de rekening van de notaris worden teruggestort naar degenen waarvan het geld is.

2. Als ik een aandeel koop, hoe werkt dit dan met aansprakelijkheid? Kan ik als aandeelhouder aansprakelijk worden voor dingen die de club doet?

Het betreft certificaten van aandelen. Directe aansprakelijkheid is er niet.

3. Komt de proflicentie van Fortuna Sittard nu ook terecht bij de club zelf / onder controle van de aandeelhouders, of blijft deze “eigendom” van Jo Abelshausen?

De licentie van de KNVB om betaald voetbal te kunnen spelen komt bij Fortuna Sittard BV.

4. Moet het “gouden aandeel” opnieuw worden aangeschaft door Fortunasc? Dit was al in hun bezit namelijk.

Het gouden aandeel is in het verleden toegezegd, maar het betreffende aandeel is nooit geleverd en de statuten zijn niet hieraan aangepast. Nu gaan we dit wel allemaal in orde maken.

5. Welke maatregelen worden genomen om transparanter te worden? Komen er ook aandeelhoudersvergaderingen?

De hele opzet van de structuur is er onder andere op gericht om de club Fortuna transparanter te maken. Natuurlijk komen er ook vergaderingen met de aandeelhouders.

6. Wordt de huidige raad van toezicht ontbonden bij het ingaan van de nieuwe structuur?

De heren Jo Abelshausen en Sjra Philippen stoppen aan het einde van dit seizoen.

7. Blijven de huidige beleidsbepalers ook verbonden aan de club en in welke hoedanigheid?

Dit moet nog (verder) worden uitgewerkt.

8. Wat gaat er gebeuren, bij een succesvolle verkoop, met de 75% aandelen die niet momenteel in de verkoop gaan?

Eerst het streefbedrag halen, daarna verder kijken. Het is niet noodzakelijk dat alle aandelen worden uitgegeven, een gedeelte kan “op de plank” blijven liggen en in de toekomst alsnog worden verkocht.