Fortuna SC vraagt aandacht voor onrecht!

De Fortuna SC heeft onlangs een boek met waargebeurde verhalen en fotos over het politiegeweld tegen burgers uitgegeven. Dit boek was binnen drie dagen uitverkocht. Een deel van de oplage is daarbij vandaag verstuurd (per post) aan de regionale en landelijke media en politieke partijen. De oproep daarbij klip en klaar:

Beste heer, mevrouw,

Geweld kan niet. Zinloos geweld al helemaal niet en zodra dit zinloos geweld tegen burgers gedaan wordt door een staatsorgaan dat de monopolie op geweld heeft dan komt de geloofwaardigheid van de overheid en de democratie in het geding. Daarnaast komt er een basis grondrecht in het geding: de bescherming van de integriteit van ieder mens.

Het optreden van de Nederlandse politie wordt gelukkig over het geheel gekenmerkt door terughoudendheid met geweld. De politie is vaak goed in staat om situaties te deëscaleren en zo geweldgebruik te voorkomen. Toch zijn er helaas ook uitzonderingen Een van deze geweld excessen wordt in het bijgesloten boek beschreven en gaat over het provocerend, escalerend en gewelddadig optreden van ongeveer 150 tot 200 politie agenten tijdens de voetbal wedstrijd Fortuna Sittard tegen Mvv op 4 oktober 2013.

Korpschef dhr. Veldhuis van Politie Limburg betitelde in november ’13 dit optreden van zijn eigen unit als “onprofessioneel”. Een nogal bedekkende term voor een compleet falende politie eenheid. Het resultaat van dit onprofessioneel gedrag is namelijk schokkend. Honderden bezoekers van de wedstrijd -veelal gezinnen met jonge kinderen – werden in het donker na afloop van de wedstrijd door een in volledig gevechtskledij uitgeruste Mobiele Eenheid, zonder enige reden of noodzaak, bij elkaar gedreven en geslagen.

Honderden mensen stonden letterlijk doodsangsten uit. Men was bang om geslagen te worden door “doorgedraaide” agenten, verpletterd te worden door politiepaarden in galop, aangereden te worden door rondrijdende politie busjes met gillende sirenes of platgedrukt te worden door een in pankiek geslagen menigte. Het resultaat: gebroken ledematen, diverse hersen- en hoofdletsels, gevallen van bewusteloosheid, kaakbreuk, ontelbare schaafwonden, kapotte kledij, blauwe plekken, kneuzingen en diverse serieuze trauma’s. Het was even oorlog in Sittard.

Helaas ligt er een structurele oorzaak onder het falen van politie optreden. De Nationale ombudsman is namelijk zeer bezorgd over “ het lerend vermogen van de politiekorpsen”. Deze bezorgdheid geldt zeer zeker voor de politie eenheid Limburg. Een visitatiecommissie deed recent een onderzoek naar dit korps in opdracht van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Vooral de leiding van het korps komt er slecht af: “Een wat geïsoleerde korpsleiding, een conservatief en gesloten korps, een naar binnen gerichte cultuur, een leiderschapsstijl die niet bevorderlijk is voor ontwikkeling, zoekend, veel beginnen en weinig afmaken.” Het rapport is pessimistisch over noodzakelijke veranderingen. Het lerende vermogen van het korps is nog zwak. “De commissie is er niet zomaar gerust op dat het wel goed komt.”

De conclusie van deze commissie is helaas bittere werkelijkheid geworden. De voorbereidingen, de uitvoering en de evaluatie van het handelen van het politiekorps Limburg is niet alleen onprofessioneel, het is van een verontrustend laag niveau. Op deze avond hadden door het chaotisch en geheel onnodig optreden van de politie zwaargewonden of erger, doden kunnen vallen! Dit kan en mag niet onbestraft blijven.

Wij -het bestuur van de officiële supportersvereniging FortunaSC- willen en zullen er alles aan doen om dergelijke wantoestanden in de toekomst uit te sluiten. Bijgesloten treft u dan ook het boek “Prikken & Porren”  aan, welke een open en eerlijke weergave van deze dag geeft. De –pijnlijke – ooggetuigenverslagen zijn ongecensureerd in dit boek opgenomen. Het zijn de goudeerlijke verhalen van Fortuna Sittard fans; bejaarden, tieners, arbeiders en/of van vaders met hun kinderen. Alle foto’s van deze dag zijn door erkende fotograven en bestuursleden van de FortunaSC gemaakt. De honderden handtekeningen tegen het politie optreden zijn slechts een greep uit de brede groep van verontruste en boze burgers die hun ongenoegen ook via deze wijze willen uiten.

Wij verzoeken u vriendelijk het boek en de verhalen te lezen, zodat u een idee hebt over de wantoestanden die in Sittard-Geleen op deze dag hebben plaatsgevonden. Ook doen wij een beroep op uw verantwoordelijkheid om mee te werken aan een eerlijke weergave van de gebeurtenissen, zodat dit een basis kan zijn voor gepaste maatregelen naar de verantwoordelijke functionarissen en een proces naar structurele verbeteringen. Dit nooit meer!

Bron; bestuur Fortuna SC