FSC: “goedwillende fans weer de dupe”

Het bestuur van de Fortuna SC is zeer verontwaardigd over het handelen van de Burgemeesters in Zuid-Limburg en B&W in Sittard-Geleen in het bijzonder. Nederland telt inmiddels meer dan 60 verschillende wetten (!) die voetbalvandalisme dienen te bestrijden. De een nog strenger dan de andere. Hiermee is Nederland een van de koplopers ter wereld. De geest achter de strenge wetgeving was dat de raddraaiers opgepakt en gestraft kunnen worden zodat de (99%) normale supporters in vrijheid van de wedstrijd kunnen genieten.  Helaas zien wij een falend overheidsbeleid, dat blijkbaar alleen verbloemd kan worden door ook de normale burgers en supporters te straffen (met privacy schendingen en verbodsregelingen). Een onacceptabele situatie die de Fortuna SC dan ook aan de kaak heeft gesteld middels onderstaande brief welke maandag j.l is verstuurd naar de Burgemeester van Sittard-Geleen.

Geachte Burgemeester Cox,

Wij schrijven u deze brief naar aanleiding van de zeer verregaande maatregelen die door de driehoek zijn opgelegd aan Fortuna Sittard rondom een passe-partout actie voor de wedstrijden tegen NEC, VVV en MVV. Wij begrijpen heel goed dat veiligheid een zeer belangrijk item is rondom voetbalwedstrijden en zijn daarom al een hele tijd samen bezig om er alles aan te doen om de veiligheid rondom wedstrijden van Fortuna Sittard te verbeteren.

Ook wij hebben de gebeurtenissen rondom Fortuna Sittard – Roda JC betreurd en dat doen we nog steeds. Naar aanleiding daarvan hebben wij bij elkaar gezeten en hebben we afgesproken hier samen iets aan te willen doen omdat we hier een gezamenlijk belang hebben. Fortuna Sittard en ook Fortuna SC hebben er vervolgens alles aan gedaan wat binnen hun mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat er rondom de wedstrijden van Fortuna Sittard geen vervelende incidenten meer zouden plaatsvinden en dat is gelukt.

We zijn eerder dit seizoen in Maastricht geweest met 10 bussen Fortuna fans en daar zijn 0 incidenten geweest. Ook in Kerkrade hebben de fans van Fortuna Sittard zich perfect gedragen en kregen wij van Roda JC zelfs de complimenten voor het gedrag van onze fans. Hier zijn wij erg trots op en hebben dat ook uitgedragen via onze website. Ook Fortuna Sittard heeft haar gepaste trots hierover uitgesproken.

We hebben samen besloten om vooral dadergericht te werk te gaan en te proberen om de mensen die voor problemen zorgen te straffen voor hun ongewenste gedrag. Daarbij zouden de goedwillende fans weinig tot geen last moeten hebben van allerlei extra maatregelen. Voor de uitwedstrijd in Kerkrade werd voor het eerst in de historie besloten dat Fortuna fans een kopie van hun paspoort moesten inleveren als ze zich kwamen inschrijven voor de bus naar Kerkrade. Een zeer verregaande maatregel waardoor er al veel goedwillende fans zijn afgevallen omdat ze erg gesteld zijn op hun privacy.

Fortuna SC was zeker niet blij met deze maatregel maar aangezien er nogal wat druk op deze wedstrijd stond hebben wij besloten uitvoering te geven aan dit besluit. Wij hebben daarover veel kritiek ontvangen maar wij vonden dat wij onze nek moesten uitsteken om ook onze bijdrage te leveren aan de veiligheid rondom deze wedstrijd. Het resultaat is dat er 0 incidenten geweest zijn met fans van Fortuna Sittard. Nu hebben wij begrepen dat Fortuna Sittard alle fans die een passe-partout willen kopen voor 3 thuiswedstrijden van Fortuna Sittard geregistreerd dienen te worden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze zeer verregaande maatregel rondom deze wedstrijden overbodig is. Daarbij is het eenvoudig voor mensen die kwaad willen om deze registratie te omzeilen. Weer worden de goedwillende fans en de club benadeeld en sorteren de gekozen maatregelen totaal niet het gewenste effect.

Vervolgens hebben we vandaag in de media gelezen dat u en uw collega’s uit Kerkrade en Maastricht serieus overwegen om geen uitpubliek meer toe te staan bij de Limburgse Derby’s. Wij vinden het zeer vreemd dat wij zoiets uit de media moeten vernemen terwijl Fortuna SC er alles aan doet om onze samenwerking op een juiste manier vorm te geven.

Wij waren in de veronderstelling dat partners dit soort informatie met elkaar delen voordat deze in de media verschijnt maar blijkbaar heeft u een ander idee van samenwerken dan wij. Het zal geen nadere toelichting behoeven dat wij deze mogelijke maatregel totaal onacceptabel vinden. Wij willen een dringend beroep doen op u om al deze zwaar beperkende maatregelen nog eens heel goed te overdenken en waar mogelijk te versoepelen en daarnaast uw collega’s ervan te overtuigen dat Fortuna SC sinds de zeer onwenselijke gebeurtenissen rondom Fortuna Sittard – Roda JC er samen met u en Fortuna Sittard alles aan doet om dit soort excessen te voorkomen en dat wij hier tot nu toe prima in geslaagd zijn.

Wij denken dat samenwerken alleen kan als partijen elkaar onderling vertrouwen geven en wij hadden oprecht de indruk dat we op de goede weg waren. Laten we zoeken naar manieren waarop de goedwillende fans en de clubs beloond worden in plaats van gestraft! Uiteraard zijn wij graag bereid om hierover gezamenlijk met u en Fortuna Sittard in gesprek te gaan en te kijken welke mogelijke alternatieven er voorhanden zijn. Wij hopen dat u bereid bent om deze alternatieven serieus te overwegen en ons het vertrouwen wil schenken dat wij naar onze mening de afgelopen periode absoluut verdiend hebben.

Met vriendelijke groet,

Voltallig Bestuur Fortuna SC
Marc Verjans Voorzitter Fortuna SC