Gouden aandeel en Referendumregeling

Vanaf mei 2016 is er een nieuwe eigenaren structuur bij Fortuna Sittard. In deze structuur heeft Isitan Gün 85% van de aandelen, de stichting Fortuna Sittard 10% en de supporters 5%. Vanwege het bezit van de 5% aandelen mogen de supporters (vertegenwoordigd door het STAK) één lid van de Raad van Commissarissen (“RvC”) benoemen.

Daarnaast zijn er juridische waarborgen ingebouwd zodat de supporters ondanks het minderheidsbelang toch eind zeggenschap zullen houden bij bepaalde belangrijke beslissingen over de club:  het zigenaamde “gouden aandeel”. Met dit aandeel moeten beslissingen over de clubkleuren, clubnaam, speelstad, logo en een fusie worden goedgekeurd door de STAK en Fortunasc.

Het gouden aandeel ligt juridisch-formeel gezien bij de STAK (Stichting Aandelenkantoor Fortuna Sittard), maar in de statuten van het STAK ligt vast dat het STAK Fortuna SC dient te raadplegen indien het STAK een beslissing dient te nemen op basis van het gouden aandeel. In de praktijk betekent dit dus dat de STAK haar vetorecht statutair bij Fortuna SC heeft neergelegd.

Mocht het zover komen dat het bestuur van Fortuna SC door het STAK wordt gevraagd een besluit te nemen op basis van het gouden aandeel, dan neemt het bestuur van Fortuna SC hier zelf geen besluit over. Op de Algemene ledenvergadering die heeft plaatsgevonden op 19 oktober 2017 in het supportershome is de zogenaamde ‘referendumregeling gouden aandeel’ vastgesteld. Als gevolg van de vaststelling van de referendumregeling is het bestuur van Fortuna SC verplicht de leden – die minimaal één jaar lid zijn van Fortuna SC – een besluit te laten nemen op basis van het gouden aandeel.

Indien je de referendumregeling wenst in te zien, kun je hier klikken.

Geef een reactie