Harde conclusies functioneren Veldhuis

Een dik jaar geleden heeft een visitatiecommissie die het politiekorps Limburg-Zuid doorlichtte al vernietigende kritiek op het korps gegeven. De visitatiecommissie deed onderzoek in opdracht van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Vooral de leiding van het korps komt er slecht af. Die zou te weinig rekening houden met de wensen van de burger. De commissie is verbaasd over de houding van korpschef Gery Veldhuis . Die vroeg zich tegenover de leden hardop af of zijn korps zich nog veel moet aantrekken van de ontevreden burger.

Volgens de commissie is het intellectueel vermogen van het korps gering en wordt er slecht met talent omgesprongen.

Harde conclusies
Het rapport van de visitatiecommissie dateert van oktober, maar is niet openbaar gemaakt. Via de regionale zender L1 en later NOS kwam het echter wel in de media. Het rapport komt op een ongelukkig moment voor korpschef Veldhuis. Hij is kwartiermaker van de nieuwe eenheid Limburg van de Nationale Politie, die ontstaat door samenvoeging van de korpsen Limburg-Zuid en Limburg-Noord.

De visitatiecommissie bestaat uit enkele zwaargewichten van politie en justitie, onder wie de hoofdofficier van justitie in Alkmaar en de korpschef van de politie Friesland. Hun conclusie over de politie Limburg-Zuid is hard:

“Een wat geïsoleerde korpsleiding, een conservatief en gesloten korps, een naar binnen gerichte cultuur, een leiderschapsstijl die niet bevordelijk is voor ontwikkeling, zoekend, veel beginnen en weinig afmaken.”

Maar ook op de relatie met de burger is veel kritiek. De politie doet te weinig aan het gevoel van onveiligheid in de woonomgeving. “De commissie heeft niet de indruk dat het politiekorps Limburg-Zuid de relatie met de burger op de eerste plaats zet”, staat in het rapport. Dat korpschef Veldhuis zich hardop afvraagt of de politie zich nog veel moet aantrekken van de ontevreden burger is daarvoor volgens de commissie illustratief.

Toekomst
Het rapport is pessimistisch over noodzakelijke veranderingen. Het lerende vermogen van het korps is nog zwak. “De commisie is er niet zomaar gerust op dat het wel goed komt.”

Veldhuis moet een visie ontwikkelen om het vertrouwen van de burgers en zijn eigen personeel terug te winnen. Op dit moment is hij onvoldoende boegbeeld van het korps, vindt de commissie.

Bron: NOS ( klik hier )

Auteur: Kiprich