Kaartverkoop uitwedstrijd naar NAC Breda [507/750]

Tijdslots voor de verschillende categorieen:
Diamond: vrijdag 7/9/18 vanaf 19:00 uur vanaf 20:00 uur
Gold: zaterdag 8/9/18 vanaf 19:00 uur
Silver: zondag 9/9/18 vanaf 19:00 uur
Bronze: maandag 10/9/18 vanaf 19:00 uur
Einde kaartverkoop: donderdag 13/9/18 om 17:00 uur

Aantal beschikbare (parkeer)kaarten:
Parkeerkaarten: 70/70 (1 parkeerkaart per 3 autokaarten) [UITVERKOCHT]
Autokaarten: 260/260 [UITVERKOCHT]
Buskaarten: 230/490
Totaal: 490/750

Vervoersregeling:
Auto- en buscombi.
Omwisselen: vanaf 13:00 uur in de bussluis van het uitvak.
Vertrektijd bus: 12:00 uur aan de voorzijde van het Fortuna Sittard stadion (onder voorbehoud van eventuele clustering)

Prijzen:
Autokaart: 20 euro (15 euro voor het ticket en 5 euro toeslagen die Fortuna Sittard in rekening brengt)
Buskaart leden: 31,00 euro (17,00 euro voor de busreis, 9 euro voor het ticket en 5 euro toeslagen die Fortuna Sittard in rekening brengt)
Buskaart niet-leden: 36,00 euro (22,00 euro voor de busreis, 9 euro voor het ticket en 5 euro toeslagen die Fortuna Sittard in rekening brengt)

Te verdienen loyaltypunten:
4

Categorie-indeling
De vergaarde punten (3 voor Excelsior en 5 voor ADO Den Haag) zijn in het systeem verwerkt. Helaas is het echter nog niet zichtbaar in de MijnFortuna accounts. Wel kunnen we mededelen dat alleen de supporters die beide uitwedstrijden dit seizoen hebben bezocht promotie hebben gemaakt naar de categorie boven de categorie waarin ze zijn gestart. Dit heeft uiteraard ook tot gevolg dat er supporters zijn die zijn gedegradeerd, aangezien de categorie-indeling uitgaat van gesloten categorieen met een vast aantal supporters. Indien er supporters zijn die nu geen kaart meer kunnen bestellen bij de opening van een tijdslot terwijl dit eerder wel mogelijk was, dan zijn deze suppoerters gedegradeerd en kunnen het een dag later alsnog proberen. Het spreekt voor zich dat promoveren uit Diamond niet mogelijk is en degraderen uit Bronze evenmin.

Parkeerkaarten
De kaartverkoop van parkeerkaarten voor ADO Den Haag verliep alles behalve vlekkenloos. Dit probleem is nu verholpen, waardoor het mogelijk is om naast een autokaart ook een parkeerkaart te kopen. Het systeem is helaas echter nog niet zo ver dat er een minimum aantal tickets vereist zijn om een parkeerkaart te kunnen kopen, hetgeen betekent dat iedereen een parkeerkaart kan kopen met slechts een ticket. We gaan er echter vanuit dat supporters begrijpen dat het niet de bedoeling is om met minder dan drie personen per auto af te reizen naar Breda. Indien na enkele dagen verkoop blijkt dat de parkeerkaarten zijn uitverkocht en er nog een groot aantal autokaarten over zijn, dan zullen we hier opnieuw naar moeten gaan kijken en mogelijk moeten terugvallen op het bestellen van parkeerkaarten per e-mail en onder voorwaarden. Daar de verkoop van parkeerkaarten in het verleden nooit tot problemen heeft geleid, gaan we er uiteraard vanuit dat dit geen probleem gaat vormen. Samen moeten we ervoor zorgen dat het uitvak vol komt en hoe meer personen er in dezelfde auto naar het uitvak afreizen, hoe meer kaarten we kunnen verkopen! Uiteraard geldt dat je zonder parkeerkaart geen toegang krijgt tot het uitvak.

Ledenkorting
Eerder hebben we kenbaar gemaakt dat het verkoopsysteem geen onderscheid kan maken in leden en niet-leden. Vanaf heden is dit wel mogelijk en dienen leden en niet-leden een verschillend ticket te kopen. Later in het seizoen zal Fortuna Sittard ervoor zorgen dat er geen keuzemogelijkheid meer is tussen verschillende tickets, maar dat leden en niet-leden alleen het type ticket kunnen kopen dat op hen van toepassing is. Dit betekent echter dat het in theorie nu mogelijk is om als niet-lid een ticket aan te schaffen met ledenkorting. Nadat de verkoop ten einde is worden alle verkochte kaarten nagekeken en indien blijkt dat niet-leden een ticket hebben gekocht met ledenkorting, dan zullen deze supporters hier uiteraard bericht van ontvangen met het verzoek het resterende bedrag alsnog te voldoen. In de tussenliggende periode zal het ticket worden geblokkeerd en kunnen er, zolang het bedrag open staat, geen tickets voor uitwedstrijden meer worden gekocht. Indien supporters herhaaldelijk tickets kopen met korting, zonder hier recht op te hebben, dan zal het recht op het kunnen kopen van tickets voor uitwedstrijden voor langere periode komen te vervallen.

Waar kunnen supporters terecht met vragen?
Fortuna Sittard werkt hard aan de verbetering van het kaartverkoopsysteem, maar helaas kunnen de (in het begin vele) problemen niet allemaal tegelijkertijd worden aangepakt. Omdat we verwachten dat er zich nog steed problemen zullen blijven voortdoen bij de online kaartverkoop, willen we via deze weg graag duidelijk de rolverdeling tussen Fortuna Sittard en Fortuna SC communiceren, zodat supporters zich met vragen en/of klachten direct tot de juiste partij kunnen wenden.

Fortuna Sittard is verantwoordelijk voor het kaartverkoopsysteem. Alle vragen met betrekking tot het kaartverkoopsysteem, dienen dan ook bij Fortuna Sittard te worden neergelegd via tickets@fortunasittard.nl. Je helpt de club enorm door in je e-mail je SRO nummer te vermelden (te vinden onder je profiel in je MijnFortuna account). Indien je dus problemen ondervindt met het koppelen van een medesupporter of indien je een blanco-ticket krijgt toegestuurd dien je je tot Fortuna Sittard te wenden. Ten aanzien van het koppelen van medesupporters is de club er overigens eveneens heel erg mee geholpen indien je de SRO nummers vermeld van alle personen die je aan elkaar wenst te koppelen, zodat de club snel kan zien welk account (of welke accounts) tot de foutmelding leidt. Indien je echter zeker wilt zijn van je ticket, dan adviseren we je de tickets los te bestellen.

Fortuna SC is, zoals bekend, verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom de busreis, uiteraard met uitzondering van de verkoop van de bustickets. Indien je hier vragen over hebt, kun je je wenden tot Fortuna SC via buscomite@fortunasc.nl. LET OP: uit de tickets die je ontvangt blijkt kennelijk niet altijd in welke bus je zit. Indien je hier vragen over hebt, dien je je toch te wenden tot Fortuna Sittard aangezien dit probleem gerelateerd is aan de kaartverkoop van de busreis.

Geef een reactie