KNVB krijgt nekslag van Fortuna Sittard

Officieel zal Fortuna Sittard nog exact een week moeten wachten op de uitspraak van de Utrechtse Rechtsbank. De rechter welke de casus Fortuna versus KNVB voorzat wenste in beginsel twee weken ‘bedenktijd’ om te komen tot een gefundeerde rechtspraak. Op aandringen van de KNVB advocaat (!) werd deze termijn van twee weken verschoven naar een enkele week.  Niet alleen Fortuna, maar ook de KNVB is gebaat bij een vlugge officiële beslissing waarbij het muntje in theorie nog twee kanten op kan vallen. De praktijk in het Utrechtse is anders.  Voor de ogen van 100 Fortuna supporters en de schrijvende pers werd er bijna letterlijk gehakt gemaakt van de KNVB advocaat die met het schaamrood op zijn gelaat de KNVB versie probeerde uit te leggen aan de rechter.

Foto links : de rechtszaal zat vol zodat er een videozaal werd geopend voor de extra toehoorders

Fortuna Sittard pleitte maar liefst vijf procedure fouten! Door het toedoen van een enkele man die wellicht niet lekker in het leven stond en zich voor de intercity van Sittard naar Utrecht moest gooien, kwamen een 10tal supporters ruim 40 minuten te laat de Utrechtse rechtbank binnen. Een bijzaaltje als gevolg, wel gelukkig met een scherm en live-beelden.

De Fortuna sjaal werd ingeleverd, de broekriem door een scanner gehaald en al vol zweet van de sprint van station naar rechtbank, voegde ondermeer  uw webmaster zich in het bijzaaltje voor fans die geen plek verkregen in de hoofdzaal.

Op tijd om het slotstatement van Fortuna te aanschouwen. De procedurefouten op een rij.

1) In de beroepscommissie van de KNVB zat een sponsor van een BVO, in deze Willem II.

Op het eerste oog  lekker belangrijk, maar de KNVB heeft duidelijke richtlijnen opgesteld om ‘dubbele petten scenario’s’ (belangenverstrengeling) uit te sluiten. Sponsoren van een BVO mogen niet zitting hebben in de beroepscommissie aldus de statuten van de KNVB. Eigen regels waar de bond zich dus simpelweg aan dient te houden. Nu blijkt dat 1 v,d, 3 beroepscommissie leden sponsor is van Willen II! Een BVO uit Tilburg.  Een keiharde procedurefout waarbij de advocaat van de KNVB claimde dat een business-seat niet hetzelfde is als een sponsor. Op de officiële site van Willem II staat echter betreffende persoon als B-sponsor van Willem II gepresenteerd. De KNVB advocaat zag dit als een seizoenskaart met wat extraatjes. Gratis eten en drinken enzo, een goede plek op de tribune, een naamsvermelding op de officiële site, maar persoon in kwestie was zeker geen sponsor!

Keiharde procedurefout nummer 2 ) De beroepscommissie moet volgens reglement in beginsel uit 5 personen bestaan.

De advocaat van Fortuna claimde 5 personen, de advocaat van de KNVB claimde minimaal 3 personen. Onze Utrechtse rechter bekeek de stukken en we zullen hem zo goed als kwaad als mogelijk maar citeren: “Als ik dit lees verwacht ik in de eerste meeting 5 personen van de KNVB”. Er zaten er dus maar 3, waaronder een sponsor van Willem II.

3) Hoor-wederhoor

Het wordt ingewikkeld. Gaat u er even voor zitten. De KNVB claimt dat Fortuna voor 1 september 2008 geen plan van aanpak heeft ingediend. Dit is volgens de richtlijnen wel vereist. Een hekel punt, ware het niet dat Fortuna Sittard voor deze datum wel een plan van aanpak heeft ingediend! Een heel slechte, laat dat duidelijk zijn. In dit plan van aanpak erkent Fortuna dat men geen uitgewerkt plan van aanpak kan indienen. De KNVB  heeft officieel niet gereageerd op dit plan van aanpak van Fortuna. In Sittard is nooit een brief aangekomen waarin staat dat de KNVB het ingediende plan van aanpak afwijst.

Volgens de Fortuna advocaat een keiharde procedurefout, waar je als rechter niet omheen kunt. De voetbalbond advocaat had het deze middag alleen maar over het niet indienen van het plan van aanpak ergens in 2008. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de eerste twee aantijgingen stonden beide partijen in deze recht tegenover elkaar. Wel een plan van aanpak, geen plan van aanpak? De rechter mag het bepalen.

4) Motivering van licentie intrekking onduidelijk

Volgens Fortuna heeft de KNVB nooit duidelijk gemotiveerd waarom men de licentie wenst in te trekken. Wellicht een aanknopingspunt met punt 3, maar feit is dat Fortuna als één van de weinige Nederlandse BVO’s kan claimen schuldenvrij en met een kloppende begroting het nieuwe seizoen te kunnen aanvangen!

5) Redelijkheid en billijkheid

De KNVB heeft geen enkel moment de huidige, en dus realistische, gang van zaken bestudeerd. De meetmomenten van de KNVB lagen in het verleden en er is geen rekening gehouden met de fusieplannen van Fortuna met Roda JC.

Laat ik erover ophouden. De KNVB advocaat had weinig tot geen verweer en in zijn eigen bewoordingen liet hij blijken dat de KNVB inderdaad procedurefouten heeft gemaakt en dat de uitspraak van de KNVB om de licentie in te trekken dus niet klopt. Het pleidooi van de KNVB advocaat erop gericht de straat van de licentiecommissie schoon te vegen en zo kan het dus gebeuren dat ogenschijnlijk de KNVB licentiecommissie geen fouten heeft gemaakt en de KNVB beroepscommissie wel.

 

Het kan (bijna) niet anders dan dat het recht zegeviert. Vraag resteert of Fortuna terugmoet naar de beroepscommissie, de burgerrechter dan wel de licentie commissie. Het kan overigens ook zo zijn dat onderstaande  plots verstandsverbijstering heeft en Nederlands niet meer juist interpreteert. Laten we deze laatste optie als theoretisch beschouwen!

Voor de modale volger van onze pagina is het misschien niet meer te volgen. In plat Nederland dan maar een poging, voor iedereen verstaanbaar: de rechter zal op 17 juni uitspraak doen in deze kwestie. Dat er procedurefouten zijn gemaakt (lijkt) 100% zeker!

Krijgt Fortuna in automatie haar licentie terug? Nee, dat ook niet. De rechter zal zich deze week moeten buigen over hoe en wat. Belangrijke details, waarbij het voor de hand ligt dat Fortuna volgend seizoen de kans krijgt zichzelf te bewijzen en dus gewoon zal beginnen aan de competitie met een tijdelijke licentie in afwachting op een bodemprocedure welke enkele jaren kan duren.

     

Zijn we voorbarig? Vast wel, maar de feiten die vandaag zijn gepresenteerd zijn glashelder en keihard: de KNVB heeft er een zootje van gemaakt! Fortuna Sittard overigens ook maar dit wanbeleid ligt achter ons, de toekomst van de groen-gelen oogt gezond.  Voor u resteren de blije gezichten van de aanwezige supporters.

 

 

 

 

Geef een reactie