Masset: ” Dit kan echt niet!”

Naar aanleiding van de wedstrijd Fortuna Sittard – MVV Maastricht is gisteravond de nodige commotie ontstaan over het optreden van de politie / ME. Met onderstaande tekst reageert Fortuna Sittard officieel in naam van haar directeur Martin Masset.

“Toen mij het bericht bereikte dat er na de wedstrijd tegen MVV ongeregeldheden hadden plaatsgevonden waarbij sprake zou zijn geweest van excessief geweld tegen onder andere vrouwen en kinderen, ben ik me rot geschrokken. Bij een familieclub kan en mag het niet gebeuren dat ouders en kinderen bang zijn om naar het stadion te komen.

Onze ambitie is om het stadion vol te spelen. Elke vorm van geweld, van welke aard dan ook, is daarbij onacceptabel! Vanmiddag heb ik overleg gehad met de burgemeester van Sittard-Geleen en hem om opheldering gevraagd hoe een dergelijke situatie heeft kunnen ontstaan en waarom door de ME, zoals door verschillende ooggetuigen gemeld, excessief geweld is toegepast.

De burgemeester heeft mij verzekerd om een diepgravend onderzoek te doen naar de gebeurtenissen en op korte termijn om tafel te gaan met Fortuna Sittard om de zaak te bespreken. Tevens heb ik vandaag een afspraak gehad met een afvaardiging van Fortuna supporters om de gebeurtenissen en gevoelens van gisteren aan te horen. Voor mij is het nu zaak dat ik zo snel mogelijk over alle relevante informatie beschik om de situatie zo goed mogelijk te kunnen beoordelen. Daarom roep ik iedereen op die de beschikking heeft over deze informatie, zoals beeldmateriaal of wellicht uit eigen waarneming kan verklaren, dit zo spoedig mogelijk te melden bij Fortuna Sittard via info@fortunasittard.nl

Namens Fortuna Sittard en niet in de laatste plaats van mijzelf, betreur ik ten zeerste dat een gedeelte van onze bezoekers een dergelijke ervaring heeft moeten meemaken.”

Bron: Martin Masset

Nawoord webmasterteam:
Klachten over dit optreden of wil je een rechtzaak? je kunt ook zelf al reeds je klacht gaan indienen. Dit kan door er melding van te maken bij Politie Sittard (bureau naast het station). Enkele supporters hebben dit inmiddels al gedaan (bedreiging en misbruik van geweld). Indien je niet tot daar kunt komen kun je ook hier je klacht online indienen.

Indien je dusdanige klachten hebt dat je een gerechtelijke procedure tegen de politie wil beginnen raden we je aan eens (vrijblijvend) contact op te nemen met advokaat Peter van Geelkerken, zijn gegevens staan hier . Hij heeft de meeste ervaring in voetbal gerelateerde zaken en als iemand een kans van slagen heeft om het recht te doen laten vieren is hij het… gewoon doen! Verder willen we fans wijzen op de WOB rechten (recht op openbaar bestuurd)!