Mededeling fortunasc inzake voorverkoop Roda jc

Fortuna SC heeft vorige week samen met de lokale driehoek en fortuna Sittard de voorverkoop regeling van 4 kaarten per persoon samengesteld. Er was toen een duidelijke afspraak.  Blijkbaar hebben zich in de laatste dagen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan die de lokale vierhoek heeft doen besluiten dit oorspronkelijk overeengekomen plan te herzien. Deze veranderingen van inzicht zijn niet met de fortuna sc besproken.

Fortuna SC heeft na deze mededeling direct contact gezocht met dhr. Masset en de lokale vierhoek. Het standpunt van Fortuna SC in deze is dat de belangen van de supporters van Fortuna Sittard te allen tijden voor die van de uitfans gaan. Vanuit dat vertrekpunt dienen we een gezamenlijke oplossing te vinden die enerzijds een acceptabele voorverkoop voor Fortuna Sittard fans mogelijk maakt en anderzijds tegemoet komt aan de veiligheidseisen van de lokale vierhoek.

Fortuna SC heeft op 26 augustus meteen een concreet voorstel ingediend dat de scc houders en fortunasc leden wel 4 kaarten kunnen kopen. Op 27 augustus hebben Fortuna Sittard, het Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeester de volgende mededeling uitgezonden.

” Fortuna Sittard – Roda JC op 13 september. Voor die wedstrijd is het verzoek van Roda JC-zijde binnengekomen om meer kaarten beschikbaar te stellen dan de standaard 800 voor de uitclub. De wedstrijd is in een eerder overleg aangemerkt als risicowedstrijd, wat onder andere betekent dat maximaal 800 kaarten voor de uitclub beschikbaar zijn. In het overleg vanmorgen is besloten het maximum aantal kaarten ongewijzigd vast te stellen op 800.

Daarbij geldt dat de losse kaartverkoop gewijzigd wordt van ‘1 op 4’ (een persoon kan 4 kaarten kopen) naar ‘1 op 1’. De regeling qua kaartverkoop voor seizoenkaarthouders blijft ongewijzigd. Zij kunnen per seizoenkaart 4 kaarten kopen op twee nader te bepalen verkoopmomenten. ”

Het supporters collectief heeft daarnaast kunnen bedingen dat leden van Fortuna SC op vertoon van hun ledenpas eveneens gebruik kunnen maken van de de 1 op 4 regeling!

Bestuur Fortuna SC