Politieverklaring net zo fout als optreden

Rondom de derby tegen MVV van vorige week vrijdag maakte de Mobiele Eenheid (120 man sterk) een reeks aan inschattingsfouten. De dagen na deze ” Friday Bloody Friday” staat de media vol met klachten en verhalen over het ongecontroleerde politieoptreden. Er zijn meer dan 100 klachten ingediend en gebaseerd op de getuigenverslagen zijn er naar schatting  tussen de 300 en 800 voetballiefhebbers geslagen, verwond en/of bedreigd. Er zijn tientallen fans door rondrijdende politiebusjes aangereden, door politiepaarden vertrapt of door knuppels -tegen de grond- geslagen.

Er zijn door het foutief politie optreden tientallen ernstige verwondingen toegedeeld, zo hebben wij inmiddels bewijs dat twee meisjes van 19 en 17 jaar oud bewusteloos zijn geweest en/of hersenschudding hebben, dat een voetballiefhebber een gebroken arm heeft, dat een aantal fans arbeidsongeschikt en/of in in hun gezicht zijn geslagen. Ook heeft de FortunaSC vele foto’s van kneuzingen en blauwe plekken gekregen. Het bevestigd ruimschoots het beeld dat de politie ” er blind op los geslagen heeft”. Dat zijn feiten die hier en hier na te lezen en zichtbaar zijn.

In plaats van de fans publiekelijk excuses aan te bieden weigert burgemeester Sjraar Cox en de politietop enige schuld nog empathie toe te kennen. Erger nog, men ontkent de gebeurtenissen en weigert -vooralsnog- te erkennen dat er foutieve keuzes en uitvoering is gegeven aan (1) de totaal onnodige massale en provocatieve ME inzet bij café Brand Taveerne, (2) de wijze waarop voetballiefhebbers zijn behandeld in de ” gevangenisstoet”, (3) het afgrendelen van de enige uitgang op Noord en Oost door hde ME en (4) het ronduit misdadig optreden van 120 man Mobiele eenheid op voetballiefhebbers na afloop buiten het stadion (noord-oost hoek).

Politie ontkent alles.
In een verklaring van de politie, welke hier na te lezen is zegt Gery Veldhuis, politiechef van de Eenheid Limburg het volgende: ” Uit een globale scan van de feitelijkheden komt grotendeels een ander beeld dan tot nu toe in de media is geschetst. Ik hecht er waarde aan om een tegengeluid te geven na deze scan omdat de eenzijdige berichtgeving in de media mijn medewerkers in een bepaald daglicht zet dat zij niet verdienen. Er is op meerdere plekken met van alles en nog wat naar mijn mensen gegooid, sommigen hebben moeten vechten voor lijfsbehoud .” Tijdens die tocht werd er naar de politie gegooid met kapotgeslagen bierflessen en ander materiaal. De ME besloot om de beschermende kleding aan te trekken en op te treden tegen personen die handelingen uitvoeren die niet getolereerd konden worden zoals trekken aan de teugels van de politiepaarden, niet weggaan na diverse vorderingen etc .”

De verklaring gaat verder. ” In een supporter vak escaleerde de situatie en schoot de politie de suppoosten van de club te hulp. Ook toen werden agenten overlopen en fors bedreigd en moest er versterking komen. De bereden politie heeft een jonge vrouw geraakt welke bleef staan ondanks diverse vorderingen zich te verwijderen. Er werd met allerlei materieel naar de politie gegooid, er werd zelfs met fietsen naar de bereden politie gegooid. Er werden enkele charges uitgevoerd om politiemensen te ontzetten. Mensen trokken de broekriem los en sloegen daarmee richting de agenten .”

Leugens en feitelijk onjuistheden van Gery Veldhuis en Politie, de Top 10
Tijdens het L1 optreden van Gery Veldhuis (welke hier is terug te zien) en in de officiële politieverklaring kloppen de feiten aantoonbaar niet, wordt er gestigmatiseerd en geheel onjuiste interpretaties gemaakt. Wij vinden de kwaliteit van de tussentijdse rapportage van een beschamend laag niveau en het roept hardop de vraag op in hoeverre dit korps en haar leiding überhaupt nog kunnen aanblijven. Bijgaande de belangrijkste onjuistheden; de top 10!:

1. ‘De politie heeft streng maar rechtvaardig opgetreden en er was alle aanleiding toe’.
Er was geen enkele aanleiding voor de aanwezigheid van 120 man tot aan de tanden gewapende aanwezige Mobiele Eenheid. Niet bij het café, niet bij de tocht naar het stadion en ook niet bij het afgrendelen van de Noord-Oost hoek. In het verleden zijn geen noemenswaardige incidenten in Sittard met Mvv supporters noch met politie geweest. Het foutieve optreden van politie heeft tot verwondingen en boosheid bij duizenden stadionbezoekers geleid. Daarnaast is het slaan en bedreigen van honderden stadionbezoekers (met tientallen gewonden als gevolg) niet rechtvaardig te noemen. Er zat geen logica in het optreden van de politie.

2. “De ME besloot om de beschermende kleding aan te trekken en op te treden tegen personen die handelingen uitvoeren”
Neen dit is feitelijk onjuist. De mobiele eenheid had na vier minuten aanwezigheid bij het Cafe de Brand Taveerne een cordon rondom het cafe gevormd en de volledige wapenkleding al aan. Foto’s daarvan zijn hier te vinden. Onder andere uw webmaster heeft samen met vertegenwoodigers van de fans en (de stillen van) Politie Sittard met de commandant een voorstel besproken waarbij de ME op ruimere (minder provocatief) afstand zou wachten en dat in ruil daarvoor de supporters volledig zouden meewerken aan het laten “begeleiden” van de stoet. Het antwoord van de commandant van de ME was : ” nee, dat doen we niet. We hebben deze opdracht van de burgemeester” .

3. ‘Bij de tocht naar het stadion ging een supporter aan de teugels van een paard hangen”
Dit is onjuist. De supporter die hiervoor is gearresteerd heeft inmiddels een klacht ingediend en zijn verhaal is hier te lezen. Het gebeuren rondom het paard is zelfs gefilmd, zie hier . Dit is wat de politie neerzet als ” aan de teugels hangen”. De jongeman heeft de boete van bijna 500 euro al ontvangen, maar die zal niet betaald worden. Advokaat Peter van Geelkerken zal wederom een zaak tegen de politie aanspannen, onder andere vanwege geweldpleging (hij is geboeid door de politie in het gezicht geslagen) tegen deze voetballiefhebber.

4. “De tocht leidde tot oponthoud in het openbaar verkeer”
Dat is zeker waar. De politie besloot namelijk dat er een grote omweg gemaakt moest worden over een drukke weg. Doordat de gehele groep als een “gevangenisstoet” werd begeleid en er dus aan beide kanten een cordon gewapende ME-ers liepen aangevuld met aan de voor,- en achterkant politiebusjes en grote paarden, kon de groep simpelweg ook niet sneller lopen. De tocht heeft 1,5 uur geduurd en de overlast is volledig toe te schrijven aan het politie optreden.

5. “Een kleinere groep (40 supporters) was op eigen houtje naar het stadion gegaan en heeft daar stewards overlopen. Vier agenten hebben echt voor lijfsbehoud moeten vechten.’
Dat is een interessante invalshoek. Zo ver wij zijn geïnformeerd zijn zo’n 4500 voetballiefhebbers ” op eigen houtje” naar het stadion gegaan, het betreft namelijk een thuiswedstrijd. De verplichte bus combi was voor Mvv supporters. Dat er vier zwaar gewapende politieagenten voor hun leven hebben gevochten is lachwekkend. Er zijn geen beelden, foto’s of verslagen van. Ook is er geen enkele agent met een schrammetje, laat staan een verwonding die wijst ” op een gevecht op leven en dood”. Wat dhr. Veldmuis waarschijnlijk bedoeld te zeggen is dat vier agenten een groep stadionbezoekers ” op leven en dood” in elkaar hebben geslagen, daar hebben we namelijk wel veel beelden van. De FortunaSC heeft inmiddels de schriftelijke en officiële verklaring van de stewards opgevraagd, waarbij we weten dat ze daarin zeggen dat ” stewards niet overlopen zijn” en ze ” ook geen politie hebben zien vechten op leven en dood” . Deze verklaring zal zeer snel online worden gezet.

6. “In een supporter vak escaleerde de situatie en schoot de politie de suppoosten van de club te hulp. Ook toen werden agenten overlopen en fors bedreigd en moest er versterking komen.”
Er is bij de supporters, noch Fortuna Sittard noch de stewards maar iets bekend dat er in een supporter vak ongeregeldheden zijn geweest. Misschien dat de heer Veldmuis het Mvv vak bedoelde, waar inderdaad -mooi- vuurwerk werd afgestoken?

7. ‘De politie had voor de wedstrijd aanwijzingen dat er vijf supporters een bom, of delen daarvan, bij zich zouden hebben.’
Het beroemde speurdersvermogen van de Politie Sittard heeft inmiddels tot Kamervragen ( zie hier ) geleid. Men speurde een jongeman op die een grapje via zijn telefoon naar zijn vader had gemaakt. De gehele opsporing en dus ook dit verhaal is een klucht en heeft op zijn minst de schijn van illegaal speurwerk en incompetente professionals.

8. ‘Een groep supporters bleef buiten het stadion hangen.’
Dat is geheel waar. Het was niet een groep in het bijzonder, het waren vrijwel alle bezoekers van de Noord tribune. Dit kwam omdat de Mobiele Eenheid in opdracht van de heer Veldmuis zelf de weg aan twee kanten afgrendelde. Het publiek kon niet naar links noch naar rechts. Of het aan de slecht werkende portofoons (opgave politie vakbond) te wijden is of aan de incompetente leiding zullen we moeten onderzoeken, maar er werd daarna opdracht gegeven om de twee linies naar elkaar toe te laten lopen, de fans dus “ te pletten” om er vervolgens paarden in galop door heen te jagen. Twee jonge meisjes liepen daar onder andere een hersenschudding, nek,- en wervel klachten en enige tijd bewusteloos zijn op. Beelden daarvan zien hier (l1) en hier terug te zien. Dat de politie dit naar eigen zeggen “niet bemerkt” heeft pleit hen niet vrii dat het niet gebeurd is, het geeft eerder iets aan over het competentie level van de politie

9. Mensen trokken de broekriem los en sloegen daarmee richting de agenten.
Voor de grap moet de commisaris zelf deze uitspraak eens oefenen. Men neme 120 man Mobiele eenheid die aangekleed zijn met speciale laarzen, bekleding, kogelvrije vesten, beschermkappen, helm, schild van 1 meter en een politieknuppel van dezelfde lengte.  Ziet u het beeld van deze tot aan de tanden gewapende Mobiele eenheid voor zich? Denk daar dan een peleton politiepaarden en tientallen ME busjes bij. Houdt dat beeld vast. Denk er nu een paar jongens bij die een broeksriem uit hun broek halen en die 120 getrainde en bewapende Me-ers gaan bedreigen met een..riempje? Indien de commisaris dit een geloofwaardig verhaal vindt stel ik voor dat we een keer ruilen. Wij met 120 man bewapend en hij mag met zijn riempje ons bedreigen….

10. ‘Tegels werden uit de grond getrokken, straatmeubilair werd gegooid, prikkeldraad werd over de weg gespannen om paarden te hinderen.’
Net als je denkt dat je alle onzin hebt gehoord, waarbij voor het gemak een groot deel van de voetballiefhebbers als “het koren en de kaft” wordt weggezet (dat is een heel, heel akelige uitspraak voor een ambtenaar die meer dan 100.000 euro per jaar verdient om de veiligheid en eerlijkheid in Nederland te borgen), volgt de klapper. Dhr Veldmuis lijkt de oorlog in Syrië te beschrijven, maar hij heeft het over Fortunafans die “rollen prikkeldraad, meters stoeptegels en verkeersborden uit de grond rukten, etc”. Ook werd er “massaal met straatmeubilair (iemand die weet wat dat is ?) gegooid. Op de vraag waarom daar geen enkel beeld of ooggetuigen van zijn blijft hij het antwoord schuldig. Uw webmaster is de volgende ochtend naar de plaats delict geweest en kon geen enkel bewijs vinden van deze “fantasie verhalen”.

Incompetentie en fout handelen was al voorspeld.
De verklaring van de politie is een opeenstapeling van halve waarheden, onjuiste informatie en het trekken van voorbarige of verkeerde conclusies. Men probeert nogal opzichtig de schuld bij de stadionbezoekers te leggen. Dat men daar gebruik maakt van populisme en leugens is niet alleen kwalijk, het geeft ons inziens ook de structurele incompetentie van dit korps aan. Van het ‘onafhankelijk’ onderzoek hoeven we dan ook niet veel te verwachten.

Dit alles dient daarbij in het licht gezien te worden van een eerder onderzoek naar dit het politiekorps Zuid en haar chef in in opdracht van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Het korps en haar leiding werd door het ministerie beschreven als “e en wat geïsoleerde korpsleiding, een conservatief en gesloten korps, een naar binnen gerichte cultuur, een leiderschapsstijl die niet bevorderlijk is voor ontwikkeling, zoekend, veel beginnen en weinig afmaken .” (lees hier de samenvatting op de NOS over dat onderzoek). Ook werden er kamervragen gesteld over het korps en de competenties van dhr. Veldhuis. Luister hier bijvoorbeeld naar pvda kamerlid Attje Kuiken die zich ernstige zorgen maakt over het functioneren van Dhr. Veldhuis.

Het rapport is pessimistisch over noodzakelijke veranderingen. Het lerende vermogen van het korps is nog zwak. ” De commissie is er niet zomaar gerust op dat het wel goed komt .”…..en daar had de Politie dit keer wel gelijk in. Nu eens zien of men dit keer wel doorpakt!

Auteur: webmaster Kiprich
Dit stuk is mede geinspireerd door en op dit verslag op Fortuna Online