Oproep: Doe aangifte en start WOB!

Onbegrip, woede, frustratie. Emoties die momenteel de overhand nemen bij de fans. Dank hiervoor zijn de uitspraken van oa. burgemeester Cox en zijn knecht van de onderdrukking veiligheidsdienst.

In het kader van: alles moet op tafel, is informatie macht. Hoe meer informatie we krijgen, hoe beter. Naast de vele ooggetuigenverslagen die binnenkomen bij oa. Fortuna Sittard en FSC, willen velen mensen ook weten waarop deze onzin allemaal gebaseerd is.

Gelukkig kent ons systeem toch nog wat mogelijkheden voor zijn burgers: Wet Openbaarheid Bestuur.

De documenten die relevant zijn:

– veiligheidsanalyses voorafgaande aan de derby;

– bewijslast die de burgemeester gebruikt heeft om tot zijn uitspraken te komen;

– inzicht in welke partijen gehoord zijn geworden;

– het besluit op basis waarvan deze verregaande “beveiligingsmaatregelen” zijn genomen;

– de documenten die gebruikt zijn geworden om tot voorgaand besluit te komen;

– de evaluatie van de politie / gemeente en ME inzet na de wedstrijd;

Deze verzoeken kun je richten aan: petra.vandiepe@sittard-geleen.nl .Zij draagt zorg voor het secretariaat van onze burgervader en zal hem zonder meer in kunnen lichten over de verzoeken zodat we de gevraagde informatie geleverd krijgen. Eventueel telefonisch ook bereikbaar op 046-4778102.

Hou de mails die je verstuurd netjes bij elkaar, samen met de antwoorden die erop komen. Mocht men het afwijzen, vraag om een motivatie waarom jij er geen recht op zou hebben. Mocht je telefonisch contact prefereren, probeer dan te zorgen dat je een opname van het gesprek hebt, zodat mondelinge afspraken ook zijn vastgelegd (ideaal is natuurlijk al helemaal als je een datum hebt die bevestigd wordt).

ps. het kan natuurlijk zijn dat je te horen krijgt dat je bij de foute afdeling zit: geen enkel probleem ! Volgens onze geliefde wet is men verplicht jouw verzoek door te spelen aan de afdeling waar het wel thuis hoort 😉

pps: het kan zijn dat de gemeente een beetje in de war is en stelt dat dit per post moet. Wijs ze er dan op dat de wet geen vraagvorm oplegt en dat telefonisch / per mail ook geldid zijn,