Referendumregeling Gouden Aandeel

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Fortuna SC die op 19 oktober 2017 heeft plaatsgevonden, is de Referendumregeling inzake het Gouden Aandeel vastgesteld. In verband met een tweetal wijzigingen moest het concept nog worden aangepast en tijdens de bestuursvegradering van 2 november 2017 is de Referendumregeling formeel bekrachtigd met de handtekening van onze voorzitter, Jeroen Loos en secretaris, Mark Arntz.

Alle leden van Fortuna SC hebben de Referendumregeling reeds per e-mail mogen ontvangen, samen met een kopie van de statuten van Fortuna SC waarnaar wordt verwezen in de Referendumregeling. Er zijn enkele leden die deze e-mail niet kunnen ontvangen, omdat de bijlagen helaas te groot waren. De referendumregeling kan worden ingezien door hier te klikken en voor het inzien van onze statuten klik je hier .

Uiteraard zal de referendumregeling een prominent plekje krijgen op onze website, zodat deze altijd voor iedereen inzichtelijk is. Dit vinden wij enorm belangrijk, omdat de supporters hard voor het gouden aandeel hebben gestreden en hiermee de clubcultuur kunnen bewaken! Door middel van de Referendumregeling krijgen de leden van Fortuna SC stemrecht over de volgende onderwerpen:

1. Clubnaam

2. Clubkleuren

3. Speelstad

4. Logo

5. Fusie c.q. overname

Het stemrecht is uitdrukkelijk en alleen voorbehouden aan de leden van Fortuna SC, nadat deze leden één jaar lid zijn geweest. Indien je nog geen lid bent maar je wel graag stemrecht wilt verkrijgen, dan wijzen we je graag hier op alle voordelen die het lidmaatschap van Fortuna SC biedt en op het online inschrijfformulier!

Ten slotte willen we alle leden feliciteren met het verworven stemrecht!

Bestuur Fortuna SC