Rick Gruijters en Peter Schols benoemd tot erelid!

Op de Algemene ledenvergadering die op 25 oktober 2018 in ons supportershome heeft plaatsgevonden, hebben we afscheid genomen van een tweetal bestuursleden: Rick Gruijters en Peter Schols. Daar waar Rick plaats heeft genomen in de RvC van onze club, zal Peter Schols zich volledig gaan inzetten voor de realisering van het Fortuna Sittard Museum.

Als dank voor hun jarenlange inzet als bestuurslid van Fortuna SC heeft het bestuur zowel Rick als Peter voorgedragen om tot erelid te worden benoemd. De ledenvergadering is akkoord gegaan met deze benoeming, waardoor zowel Rick als Peter vanaf heden erelid zijn van Fortuna SC en zich hiermee in een illuster rijtje mogen scharen met twee andere oud bestuurders: Marc Verjans (oud-voorzitter) en Wim Jeurissen (oud-secretaris).

Rick en Peter, nogmaals dank voor jullie inzet en het bestuur uit naar een vruchtbare samenwerking met zowel de RvC als het Fortuna Museum!

Rick Gruijters (links) en Peter Schols (rechts)

Geef een reactie