Sfeer- en fotoimpressie infoavond

In een ontspannen setting werd hedenavond door Charly Chudik en Martin Masset tekst en uitleg gegeven over de gang van zaken binnen Fortuna Sittard.
Een 70-80 supporters waren komen opdagen om te luisteren naar en zo gewenst vragen te stellen aan de leidende mannen van onze club. Peter van Vossen leit verstek gaan met griep. Hierdoor verloor de avond dan wel een beetje aan cachet. Daarnaast werden Chris Burhenne, Robert van der Weert en leden van het bestuur gezien. Tevens waren de spelers Tomas Overhof, Andrew Marveggio en Jordi Briels aanwezig.

Martijn Maat (waarvoor dank) praatte de avond aan elkaar en na een korte inleiding door hem en onze voorzitter Marc Verjans (die ook niet het onverwachte overlijden van een supporter uit Geel vergat te vermelden) was dan de mircofoon voor Charly Chudik, die de zieke van Vossen verving. In zijn verhaal kwamen veelal dingen aan de orde die bij fans al bekend mogen zijn, zoals tegenvallende resultaten, minder budget dit seizoen en stapjes vooruit maken binnen de beperkingen. Het sportieve aspect werd aangedragen uit de aanwezigen als zijnde zeer tegenvallend, hetgeen ook werd bevestigd door Chudik. Mede de teruggang in budget, het verlies van de geblesseerde Niels Vets en het omschakelen naar een ander systeem zouden hier dan ook een zeer grote rol in spelen aldus de technisch manager.

Voorop stonden geduld en begrip, waarna uit de zaal toch even aandacht werd besteed aan het ´trainingspakincident´ van afgelopen week. Om er zo een groot ding van te maken vind ik persoonlijk ook niet nodig, al keur ik het ook zeker af. Het verhaal erachter echter klonk aannemelijk, maar schijnbaar was de betreffende speler er toch dusdanig van geschrokken en zou hij ten zuiden van Nederweert dit nooit meer aantrekken.

Vervolgens kwam voorzitter Masset naar voren. Anderhalve week geleden vertelde hij de achterban dat er een groep van 10 man klaarstonden om Fortuna te steunen. Eén van de aspecten van zijn verhaal was dit natuurlijk. echter bekendmaking, de zgn. transparantheid, kon hij nog niet geven, daar hij zoekende was naar een juist moment hiervoor. Het verhaal van het belang van behoud van licentie werd wederom verteld en ook als zodanig geaccepteerd door het publiek. Masset liet zich namelijk bij datzelfde radiointerview ontvallen het niet erg te vinden als we nog 5 wedstrijden onderaan zouden staan. Deze woorden deed hij deze avond toch enigszins afzwakken.

Betreffende het voortbestaan van de club zijn er stappen gemaakt die erop duiden dat we op de goede weg zijn.

Het begrotingstekort dat we twee jaar geleden hadden en de situatie waar we nu inzitten verschillen veel. We lijken een stuk (financieel) gezonder al gaat het dit seizoen enorm ten koste van het sportieve helaas. Ook hier werd vanuit het publiek op gereageerd dat dit aan het begin van het seizoen niet zo is aangedragen naar buiten toe. Het meetpunt dat onlangs is geweest duidt erop dat we wellicht in categorie 2 gaan belanden al zal dat hoge woord wel uit de strot van de heren en dames in Zeist moeten komen. Volgens Masset had de accountant alle cijfermateriaal goedgekeurd, maar ook een aantal kritische kanttekeningen geplaatst, die op korte termijn zouden moeten worden toegelicht. Tenslotte kwam ook het aspect ´supporter zijn´ aan de orde, gezien de recente oprispingen bi de wedstrijden tegen de Dijk, tegen Roda JC en ook rondom de wedstrijd tegen NAC. Daarbij nam supporter Cor Blonk de microfoon over en gaf de zaal te kennen dat hij toch wel teleurgesteld was geweest in het optreden van een aantal supporters de laatste weken.

Martijn en Mark sloten de avond hierna met dankwoorden richting de aanwezigen en wellicht blef het nog lang onrustig aan de bar van het bowlingcentrum van Fitland XL 🙂

Mocht ik belangrijke dingen vergeten zijn te vermelden, excuses hiervoor en be my guest om het aan te vullen.

Auteur: Harald Janssen
Fotografie: Niels van Renen

Voorzitter Martin Masset

Fortuna SC voorzitter Marc Verjans

Deel van the yellow green army 🙂

Martijn Maat leidde de avond in goede banen

Aandachtige blikken, bij bijna iedereen 🙂

Andrew Marveggio en Jordi Briels waren ook aandachtig luisteraar

Recent debutant Tomas Overhof