Verslag Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 19 oktober 2017 vond de Algemene Ledenvergadering plaats van onze vereniging. Met een mooie opkomst van 40 à 50 leden de drukstbezochte ledenvergadering tot op heden, in het nog prille bestaan van de vereniging.

De hoge opkomst was niet zonder reden: niet alleen werd er de gelegenheid geboden om vragen te stellen aan clubeigenaar Isitan Gün, ook zou er tijdens de vergadering de zogenaamde ‘referendumregeling’ worden vastgesteld. Voorafgaand aan de vergadering hebben alle leden een concept referendumregeling mogen ontvangen per e-mail en deze is tijdens de vergadering artikelgewijs toegelicht. Deze toelichting heeft geleid tot een tweetal aanpassingen die op korte termijn zullen worden doorgevoerd. Deze aanpassingen zien op de duur dat een supporter lid dient te zijn van Fortuna SC alvorens hij stemrecht verkrijgt (één jaar) en de kiesdriempel die gehaald dient te worden om de uitslag van de stemming geldig te laten zijn (1/3 van het totale aantal leden met een minimum van 50 leden). Op 2 november 2017 vindt de eerstvolgende bestuursvergadering plaats, waarbij de aangepaste referendumregeling door het bestuur zal worden ondertekend. Daarmee komt een langverwachte wens van de supporters in vervulling: het stemrecht op basis van het gouden aandeel ligt nu echt bij de leden, iets waar we héél erg trots op mogen zijn. Zodra de referendumregeling is ondertekend, zal de referendumregeling via alle beschikbare kanalen worden gepubliceerd en per e-mail aan alle leden uitgereikt. Tevens zal de referendumregeling, samen met de statuten van Fortuna SC (gezien het feit dat de referendumregeling op sommige punten verwijst naar de statuten) een prominent plekje krijgen op onze website, omdat het gouden aandeel toch het kroonjuweeltje is van onze prachtige vereniging. Bij de publicatie op de website zal uiteraard nog een toelichting worden gegeven.

Voorts mogen we bekendmaken dat Rick Gruijters en Remco Lucassen hun bestuursfunctie met één jaar hebben verlengd en dat onze penningmeester Joep Pustjens zijn bestuursfunctie met twee jaren heeft verlengd. We kijken uit naar wederom een seizoen vol vruchtbare samenwerking!

Ten slotte een dankwoord aan Isitan Gün, die alle aan hem gestelde vragen open en eerlijk heeft beantwoord en zich op geen enkel moment van antwoord heeft (willen) onthouden. We hopen Isitan volgend jaar wederom te mogen verwelkomen!

Indien er leden zijn die geïnteresseerd zijn in de presentatie die is gegeven maar de ledenvergadering niet hebben kunnen bijwonen, dan kunnen zij een e-mail sturen naar info@fortunasc.nl en zullen zij afschrift van de presentatie ontvangen.

Onderstaand enkele foto’s die gisteren zijn geschoten.

Namens het bestuur Fortuna SC,

Mark Arntz, secretaris