De Certificaatuitgifte: hoe verder?

Hoe kom ik aan mijn certificaat en mijn speldje?
De Fortuna Sc heeft een aantal afhaalmomenten georganiseerd waar de fans hun certificaat trots in ontvangst konden nemen. Een groot aantal fans heeft hier gebruik van kunnen maken, echter een groot deel ook niet. In overleg met Fortuna Sittard is besloten dat we in de maand december meer standaard mogelijkheden voor het verkijgen van de certificaten gaan aanbieden. Zo zullen de certificaten vanaf 1 december aanstaande bij het nieuwe secretariaat van Fortuna Sittard dagelijks tijdens kantooruren in het eigen Fortuna Sittard stadion (!)  afgehaald kunnen worden. Hier zal uiteraard tzt nog meer nieuws over komen. Maar een grote stap vooruit in ieder geval.

De verzendopties zijn we momenteel ook -in overleg met Fortuna Sittard- aan het bekijken. Met name voor fans in het buitenland en/of minder mobiele fans lijkt ons dat een faire optie.Ook daar zullen we in december op terug komen zodat we hopen dat rond de jaarwisseling het merendeel van de certificaathouders ook het aandenken en speldje in haar bezit heeft!

Meer achtergrond informatie over de certificaten.
De verkoop en uitgifte van de Certificaten van Fortuna Sittard  is uiteraard in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de partij die het geld ontvangt, te weten Fortuna Sittard. Om de administratie juist te doen en om toezicht op dit proces te behouden heeft Fortuna Sittard het STAK opgericht, welke – de naam zegt het al- het administratie kantoor is.

Daar het STAK nog niet bestond toen we het geld wel nodig hadden heeft de Fortuna SC aangeboden als administratief en juridisch tussen-persoon te fungeren. Dat betekent dat de Fortuna SC het voor alle fans – die minimaal 36 euro aan Fortuna SC (!!) hebben overgemaakt tbv een certificaat aankoop-  het netjes zal regelen dat de certificaten klaar liggen. Voor de juistheid van zaken, als je BUITEN de Fortuna SC om geld aan de notaris, Fortuna Sittard, een bekende binnen Fortuna of de minister president hebt gestort en dat geld is NIET naar Fortuna Sc gegaan , dan is dat uiteraard geen verantwoordelijkheid van de Fortuna SC.

Terug naar onze rol. de Fortuna Sc heeft de uitgifte van ongeveer 800 certificaten georganiseerd en uit ledengeld bekostigd. De Fortuna SC heeft ook de co-owner speld uit ledengeld bekostigd. Dat doen we graag, ook al weten we dat een groot deel van de certificaathouders geen lid is. Wij vinden dat jullie dat verdienen. Wat we echter niet kunnen verantwoorden is uit ledengeld postzegels gaan betalen omdat mensen om goede of minder goede redenen niet op de uitdeel momenten kunnen komen. We zijn ervan overtuigd dat eenieder dat prima begrijpt.

De FortunaSC blijft dus een voortrekkersrol nemen om het netjes voor de fans te regelen.

Namens het bestuur Fortuna Supporters Collectie