Eric de Jong kandidaat RvC

Als eigenaar van het ‘Gouden aandeel’ gaat er, namens Fortuna SC en het STAK, één vertegenwoordiger plaatsnemen in de nog te vormen Raad van Commissarissen. In November 2016 heeft Fortuna SC hieromtrent een vacature geplaatst en hierop zijn een aantal reacties binnengekomen. Al deze personen zijn vervolgens uitgenodigd voor een gesprek en uiteindelijk hebben Fortuna SC en het STAK overeenstemming bereikt over de persoon die naar voren gaat worden geschoven als zijnde onze kandidaat: Eric de Jong.

Zodra de Raad van Commissarissen officieel in het leven zal worden geroepen, zal Eric plaatsnemen en het ‘Gouden aandeel’ vertegenwoordigen. Zoals bekend ligt de eigendom van het Gouden Aandeel bij Fortuna SC en hierdoor kan Fortuna SC haar veto uitspreken over (onder meer) een wijziging van de clubnaam en een fusie c.q. overname door een andere club. Graag stellen wij Eric aan jullie voor.

Mijn naam is Eric de Jong, ben 33 jaar en ik woon in Born met mijn vriendin Pascalle. Wij verwachten ieder moment onze eerste dochter. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als accountmanager bij een groot logistiek dienstverlener. In mijn vrije tijd heb ik eigenlijk maar één hobby; Fortuna Sittard. Ik heb een seizoenkaart sinds 1995, ben momenteel trots bezitter van een GoldCard en volg onze club ook bij uitwedstrijden in het land.

Sinds de oprichting van TOF in 2008 ben ik ook als vrijwilliger betrokken geraakt bij Fortuna en ik  heb me door de jaren heen op verschillende gebieden in mogen zetten voor onze club. Denk hierbij aan het project om de catering in het stadion in eigen beheer te krijgen, het behartigen van de belangen van onze supporters tijdens het veiligheidsoverleg met gemeente en politie, het ondersteunen van TGV bij het maken van sfeeracties en het ondersteunen bij commerciële activiteiten. Fortuna is voor mij het voorbeeld van een familieclub, een club die wij met z’n allen maken en in stand moeten houden. Van onze eigenaar tot de steward aan het hek, van de hoofdsponsor in de skybox tot de supporter op de tribune, allemaal dragen wij op onze eigen manier een steentje bij aan onze mooie club. Ik ben trots dat ik daar deel van uit mag maken en nog trotser zal ik zijn als ik onze fantastische achterban, die Fortuna meerdere malen op de been heeft gehouden, mag vertegenwoordigen in de RvC.

Fortuna SC en het STAK wensen Eric heel veel succes bij het vertegenwoordigen en het behartigen van de belangen van de supporters van Fortuna Sittard. Zodra er meer ontwikkelingen zijn met betrekking tot de daadwerkelijke formatie van de RvC, dan houden wij jullie hierover op de hoogte.

Bestuur Fortuna SC en STAK