Fortuna op weg naar categorie II

Fortuna Sittard is door de licentiecommissie van de KNVB opnieuw ingedeeld in categorie 1. Deze indeling is gebaseerd op het meetmoment van 1 november 2013. Dit meetmoment geeft echter wel een vertekend beeld omdat op dat moment de grote schuldsanering bij de club nog niet had plaatsgevonden.

Een voetbalclub krijgt van de KNVB drie jaar de tijd om uit categorie 1 te geraken. Toch streeft Fortuna om nog dit jaar in de gezonde categorie 2 terecht te komen. Algemeen directeur Martin Masset legt uit: “Fortuna Sittard heeft eind vorig jaar haar schulden nagenoeg volledig weggewerkt. Deze zogenaamde balans sanering is heel ingrijpend geweest voor iedereen die bij de club betrokken is. Nu de schulden zijn weggewerkt, ligt de uitdaging om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Dit is geen eenvoudige opgave, maar wij gaan er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Ons streven is dat we in november 2014 onze zaken zo op orde hebben dat wij structureel naar categorie 2 kunnen”. Om in categorie 2 terecht te komen, dient een voetbal club twee positieve meetmomenten achter elkaar te hebben. Op 1 maart, 1 juni en 1 november 2014 zijnde volgende meetmomenten. In maart is dus het eerstvolgende meetmoment van de KNVB. Dan wordt ook de recente schuldsanering van de club meegenomen, waardoor de club er financieel weer beter voorstaat.

Bron: Martin Masset