Fortuna SC: Samen aandelen kopen!

Voor de supporters is in het reddingsplan voor Fortuna Sittard en de nieuwe juridische structuur een significante rol weggelegd. Er komen namelijk drie categorieën aandelen:

A) Het Gouden Aandeel waarin onder andere de naamgeving, vestigingsplaats, het logo en de clubkleuren zijn veiliggesteld;
B) Een aandeel van 1% á € 36.000 of een veelvoud hiervan, met name bedoeld voor zakelijke relaties;
C) Voor supporters en particulieren wordt een Stichting Administratiekantoor Fortuna Sittard (STAK) opgericht. Deze stichting geeft certificaten uit die € 36,- per stuk gaan kosten.

De Fortuna SC verkrijgt automatisch conform eerdere afspaken – klik hier –  het Gouden aandeel en dus een positie in de RvC. De Fortuna SC wil echter ook meehelpen, net zoals andere supporters initiatieven dat met veel overgave doen, om 50.000 euro op te halen om een grote rol van betekenis te spelen in het nieuwe Stichting Administratie Kantoor (STAK) van de club.

Hierdoor kunnen wij als supporters iemand benoemen in de nieuw te vormen Raad van Commissarissen. Dit houdt concreet in dat 2 van de 5 (40%) posities in deze RvC, op gelijkwaardige basis, in handen komen van de Supporters van onze mooie club.  De eerste zetel via FortunaSC in de Gouden Aandeel positie en een tweede via het nog op te richten STAK.

In de huidige situatie willen wij nooit meer terecht komen. De RvC bepaalt en controleert het beleid van onze club. Aandeelhouders kunnen geen zitting nemen in de RvC en de oude samenstelling bij de club is hiermee niet mogelijk .

HIERMEE HEBBEN DE FANS VOOR 40% MEDEZEGGENDE / CONTROLERENDE FUNCTIE BINNEN ONZE CLUB!

De certificaten kosten 36 euro per stuk. Ieder bedrag is welkom, maar vanaf 36 euro of een veelvoud hiervan ontvangt de donateur concreet een Certificaat van Aandelen. De uitgifte van aandelen geschiedt als het reddingsplan effectief is en de toekomst van onze club gegarandeerd is. Het geld storten wij op een derden rekening bij de notaris, dat pas vrijkomt wanneer het minimaal benodigde bedrag bij Fortuna Sittard van 900.000 euro gehaald is. Op dat moment wordt het bedrag overgemaakt aan de club in ruil voor aandelen. Wordt het benodigde bedrag niet opgehaald, dan worden alle donaties terug gestort naar alle deelnemers

HOE KUN JE DONEREN:

Alle donaties kunnen overgemaakt worden op NL54RABO0150430175 t.n.v. Fortuna Supporters Collectief en onder vermelding van “Donatie Certificaten” en uw naam + e-mailadres (in de vermelding blijkt dat het ‘@’ teken niet kan worden geplaatst, men kan hier voldoen door ‘@’ te vervangen door ‘AT’) . Voor donaties hoger dan 1000,- willen wij u vragen direct contact op te nemen met Joep.pustjens@fortunasc.nl .  Wij houden hier een huidige stand van zaken bij en ook de opbrengsten van RedFortuna komen ten goede van dit initiatief.

Bestuur Fortuna SC