Schouders onder Fortuna: het plan

Het zijn turbulente tijden bij ons mooie clubje, maar zoals overal: zware stormen zorgen voor verandering en verandering is wat nu staat te gebeuren. Geen beloftes meer, geen (voor de fan) abstracte plannen, maar een “simpele” aandelenconstructie, waarbij ook de fans kunnen inspringen.

Fortuna Sittard verandert haar juridische structuur en gaat aandelen uitgeven. Het doel van de Limburgse betaald voetbalorganisatie is op de kortst mogelijke termijn een bedrag van € 900.000, – bijeen te brengen. Hiertoe worden aandelen en certificaten uitgegeven. Ook zijn – en worden – er gesprekken gevoerd met mogelijke investeerders over achtergestelde leningen.

Revitaliseringsplan ‘Schouders onder Fortuna’

In totaal wil de club 25.000 aandelen van € 36, – per aandeel uitgeven. Het aan de man brengen van aandelen is onderdeel van het revitaliseringsplan ‘Schouders onder Fortuna’. De uitgifte van aandelen versterkt direct de financiële positie van Fortuna Sittard en is bedoeld om het voortbestaan van Nederlands eerste profclub op korte termijn te garanderen. In fases 2 en 3 volgen het organisatorisch op orde brengen van de club en het verbeteren van het voetbalproduct. Zodra de liquiditeitspositie van Fortuna op orde is, ligt daar de prioriteit voor komend seizoen en de seizoenen daarna.

Aandelencategorieën

Er zijn drie categorieën aandelen:

A) Het Gouden Aandeel waarin onder andere de naamgeving, vestigingsplaats, het logo en de clubkleuren zijn veiliggesteld;

B) Een aandeel van 1% á € 36.000 of een veelvoud hiervan, met name bedoeld voor zakelijke relaties;

C) Voor supporters en particulieren wordt een Stichting Administratiekantoor Fortuna Sittard (STAK) opgericht. Deze stichting geeft certificaten uit die € 36,- per stuk gaan kosten.

Raad van Commissarissen

De nieuw te vormen Raad van Commissarissen (RvC), die een vergaande controlefunctie krijgt, zal bestaan uit vijf personen. Eén commissaris komt vanuit de groep ‘Gouden Aandeel’. De aandeelhouders uit categorie B krijgen twee posities in de RvC. Vanuit het STAK neemt één vertegenwoordiger zitting in de RvC. De vier commissarissen benoemen samen een onafhankelijke voorzitter. Deze opzet zorgt voor een transparant beleid, waarin openheid en vertrouwen een gegeven zullen zijn.

‘Derde rekening’ notariskantoor

Er zijn op dit moment al enige aandelenpakketten verkocht. Fortuna Sittard wil voor 1 maart 2016 de overige aandelen verkopen. Kopers van de aandelen en certificaten kunnen ervan op aan dat hun geld uitsluitend wordt besteed aan de revitalisering van Fortuna Sittard; alle gelden komen binnen op een zogenoemde ‘derde rekening’ van een notariskantoor.

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met Fortuna Sittard via telefoonnummer: 046 – 411 34 40. De eventuele belangstelling van sponsoren om aandelen af te nemen wordt vanaf maandag persoonlijk bij deze relaties gepolst door Algemeen Directeur Joppe Sangen. Wie niet wil wachten kan via joppe.sangen@fortunasittard.nl nu alvast de interesse kenbaar maken.

Woord van dank

Fortuna Sittard spreekt haar dankbaarheid uit richting supporters, sponsoren en andere Fortunezen die naar aanleiding van de berichtgeving van de afgelopen dagen hun actieve betrokkenheid bij Fortuna reeds hebben getoond. In het bijzonder bedanken wij het Fortuna Supporters Collectief en John van Bommel. In twee dagen tijd hebben zij een mooi bedrag bijeen gebracht. Supporters die ook een bijdrage willen leveren, in welke vorm dan ook, kunnen contact opnemen met het Fortuna Supporters Collectief via info@fortunasc.nl.

Geen partij in zakelijk geschil

Tot slot wil de directie van Fortuna Sittard benadrukken dat de club geen partij is in het zakelijke geschil tussen twee investeerders, waarvan in de media melding is gemaakt. Beide personen zijn nauw betrokken bij de club, maar de kwestie is tussen beide heren en staat los van Fortuna Sittard.

Bron: Fortuna Sittard