Mededeling van Almere City

Tijdens het wedstrijdoverleg is het alcoholverbod besproken m.b.t. de wedstrijd Almere City FC  – Fortuna Sittard, welke gespeeld zal worden op vrijdag 1 november 2013 om 20.00 uur in het stadion van Almere City FC te Almere.

In de Almere City FC  alcoholhoudende drank te nuttigen en/of bij je te hebben. Dit verbod geldt van 2 uur voor de wedstrijd tot 2 uur na de wedstrijd in een aangewezen gebied van 1 km rond het stadion, gelegen tussen de Hogering, Hogevaart, Vrijheidsdreef en de Tussenring te Almere.

Om onduidelijkheden te voorkomen en om te zorgen voor een gezellig en prettig verblijf in Almere tijdens bovengenoemde wedstrijd, zijn door ons de afspraken rond dit verbod nogmaals duidelijk verwoord in onderstaande punten:

1. Twee uur voor,  tijdens en twee uur na de wedstrijd is het in bezit hebben van alcohol binnen genoemde straal ook in de bus en/of auto verboden. In de bus zal het geplaatst moeten worden in de bagageruimte en in andere voertuigen zal het in de bagageruimte geplaatst moeten worden.

2. Voor het betreden van het aangewezen gebied zal de bus door stewards van Fortuna Sittard ontdaan worden van alcoholhoudende drank en zullen zij alle alcoholhoudende drank opbergen in de bagageruimte.

3. Bestuurders van personenauto’s zijn er zelf verantwoordelijk voor dat er geen alcohol meer wordt aangetroffen in de auto, met uitzondering van de afgesloten bagageruimte.

4. Een eventuele bus van de supporters van Fortuna Sittard zal (indien hiervoor aanleiding is) voor aankomst bij het stadion gecontroleerd worden op de aanwezigheid van alcohol door de politie.

5. Bij aantreffen van alcoholhoudende drank bij een enkele supporter zal proces-verbaal opgemaakt worden tegen deze supporter. De aanwezige drank zal alsnog inbeslag genomen worden.

6. Bij aantreffen van grote hoeveelheden alcohol in de passagiersruimte van de bus, kan er besloten worden om alle personen in de bus de toegang te weigeren tot het stadion en de gehele bus terug te sturen naar Sittard.

7. Personen die naar het oordeel van de politie en/of stewards dronken zijn, zullen geen toegang krijgen tot het stadion. Zij zullen de wedstrijd in de bus c.q. auto moeten afwachten.

8. Personen die zich in kennelijke staat van dronkenschap buiten hun voertuigen bevinden zullen worden aangehouden door de politie.

Bron: Almere City FC
Auteur: Niels van Renen