‘Normalisering’ in Maastricht ver te zoeken

Daar waar de gemeente Helmond het de supporters van Fortuna Sittard eind november 2016 onmogelijk probeerde te maken deze wedstrijd bij te wonen, legt de gemeente Maastricht de supporters van de Graafschap een verplichte buscombi op: dit op basis van ‘wegwerkzaamheden’, ‘samenvallende evenementen’ en ‘ervaringen op basis van de vorige wedstrijd (waar niets is voorgevallen)’. In het belang van ‘normalisatie’ deelt Fortuna SC onderstaand bericht, afkomstig van de website www.degraafschap.nl .

Geen supporters in uitvak Maastricht

De Graafschap heeft besloten de kaartverkoop voor de wedstrijd tegen MVV definitief stil te leggen en geen supporters mee te nemen naar Maastricht. Reden hiervoor is de verplichte buscombi die door de gemeente Maastricht is uitgevaardigd. Supporters die reeds een kaart hebben aangeschaft, ontvangen uiteraard hun geld terug.

Enkele weken geleden werd De Graafschap onaangenaam verrast door het bericht dat de wedstrijd in Maastricht voor supporters van De Graafschap alleen met een verplichte buscombi te bezoeken zou zijn. Als motivatie voor deze combi werden bouwwerkzaamheden aan de snelweg, het verwachte aantal supporters en de ervaringen van vorig seizoen aangedragen.

“Onacceptabel”, aldus supporterscoördinator Dennis van Amerongen. “Eerder dit jaar zijn we met 300 supporters naar Maastricht afgereisd. Het betrof een wedstrijd in de nacompetitie waarbij grote belangen op het spel stonden. De wedstrijd verliep zonder enige wanklank. Dit is ook op te maken uit het rapport dat naar aanleiding van deze wedstrijd is opgesteld. Met eventuele verkeersproblemen kunnen onze supporters natuurlijk prima rekening houden. Dit mag nooit ten grondslag aan een combi liggen.”

De Graafschap heeft, nadat we van de combiregeling op de hoogte waren gebracht, direct protest aangetekend en bij MVV aangedrongen op een soepelere vervoersregeling. MVV was het eens met onze argumentatie en heeft zich bij de gemeente Maastricht hard gemaakt voor verruimen van de vervoersmogelijkheden. Helaas zonder resultaat.

Afgelopen donderdagavond ontvingen wij het bericht dat de burgemeester van Maastricht, mevrouw Penn-te Strake, de verplichte buscombi in stand houdt, met als motivatie dat er vrijdag een ‘samenloop van een aantal activiteiten’ is in de gemeente Maastricht. Voor ons aanleiding om in overleg te treden met de supportersvereniging SV Superboeren. Gezamenlijk is besloten dat er vrijdag geen supporters in het uitvak van MVV zullen plaatsnemen.

Voorzitter van de supportersvereniging Hans Boesberg is zeer teleurgesteld in de houding van burgemeester Penn-te Strake. “Het is om gek van te worden. Normalisatie is voor de SV één van onze belangrijkste speerpunten en we maken ons hard voor gastvrijheid en vriendelijke vervoersvoorwaarden. Deze combiregeling staat hier volledig haaks op. Het is een middel dat slechts ingezet dient te worden wanneer er een indicatie is dat er een verstoring van de openbare orde plaats zou kunnen vinden. Daar is in dit geval geen enkele sprake van.

We hebben inmiddels onze huisadvocaat ingeschakeld en hij gaat via de wet ‘openbaarheid van bestuur’ deze zaak nader tegen het licht houden. Eveneens hebben wij het Supporterscollectief, dat landelijk opkomt voor supportersbelangen, op de hoogte gebracht van de situatie.

Vrijdag maken we een duidelijk statement door zonder supporters af te reizen naar Maastricht. We praten in Nederland al jaren over normalisatie, maar als het puntje bij het paaltje komt blijkt er bij een aantal gemeenten in de praktijk nog altijd maar bar weinig van terecht te komen. We hebben niet de illusie daar met deze boycot direct verandering in te brengen, maar we geven wel een duidelijk en noodzakelijk signaal af. Tot hier en niet verder! Het moet nu maar eens afgelopen zijn met het supportertje pesten.”

Bron: http://www.degraafschap.nl/nieuws/geen-supporters-in-uitvak-maastricht/