Op weg naar positief meetmoment.

De KNVB heeft vandaag de nieuwe categorie-indeling van clubs in het betaald voetbal bekend gemaakt. De categorie-indeling maakt duidelijk welke clubs financieel gezond zijn, welke een voldoende scoren en welke er financieel niet goed voorstaan. Fortuna Sittard is in categorie 1 ingedeeld.

Om uit categorie 1 te komen, dient een club twee positieve meetmomenten achter elkaar te hebben. Voor een positief resultaat dient er bij een meetmoment door de KNVB minimaal 65 punten worden gehaald. Ondanks dat Fortuna Sittard nog in categorie 1 zit, is er een duidelijke positieve financiële ontwikkeling gaande die in de cijfers is terug te zien.

In november 2013 haalde Fortuna nog voor de overdracht van het stadion slechts 22 punten. Bij het meetmoment in maart van dit jaar haalde de club 50 punten. Het eerstvolgende meetmoment is in de maand juni. Op basis van de puntenberekening van de door de club ingehuurde financiële specialisten heeft Fortuna de realistische verwachting dat de voetbalclub bij de meting deze maand boven de grens van 65 punten zal uitkomen. En dus hierdoor binnenkort haar eerste positieve meetresultaat tegemoet kan zien. Bovendien werd aan alle door de KNVB in maart opgelegde normstellingen voldaan.

Bron: Fortuna Sittard