Persbericht Fortuna SC

Sittard, 18 februari 2016.

Als officiële supportersvereniging hebben wij woensdagavond 17 februari via vertegenwoordigers van de BVO Fortuna Sittard vernomen dat de BVO wederom in zeer zwaar financieel weer verkeert. Hierbij werd expliciet gemeld dat er voor 1 maart a.s. orde op zaken gesteld dient te zijn om het voortbestaan van de club te kunnen garanderen. De Raad van Toezicht heeft hierbij Paul van der Kraan als bemiddelaar/adviseur aangesteld.

Van laatstgenoemde hebben wij vernomen dat er een reddingsplan in de steigers wordt gezet. Onderdeel van dit plan is niet alleen een financiële correctie en injectie, maar ook een totale reorganisatie van de club. Fortuna SC is gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan zowel het financiële herstel als het mee opbouwen van de – eventuele – nieuwe BVO Fortuna Sittard organisatie.

Als Fortuna SC, eigenaar van “het Gouden Aandeel”, zijn wij zwaar teleurgesteld dat we pas zo laat worden betrokken in dit proces. Maar naast diepe verontwaardiging over de gemaakte fouten hebben wij uiteraard ook ware passie en clubliefde voor onze prachtig(st)e club uit Limburg!

Fortuna Sittard heeft Fortuna SC in de nieuwe juridische structuur een plaats aangeboden in de nog te vormen Raad van Commissarissen. Dit geeft ons de mogelijkheid om vergelijkbare signalen veel eerder op te vangen en hierop in te spelen.

Het Bestuur van Fortuna SC beraadt zich of, en op welke wijze, zij zal ingaan op het verzoek om de club financieel te steunen. Ondanks de bijzonder krappe tijdsspanne zullen we belangrijke besluiten (pas) nemen na het informeren van en beraadslaging met onze leden, in lijn met onze statuten. Naar verwachting hebben wij ons standpunt begin volgende week bepaald.

Namens Fortuna SC,
Voorzitter Jeroen Loos