Terug naar categorie 1

Fortuna Sittard komt met stip binnen in categorie 1 van de licentiecommissie en is wederom een zorgenkindje van de KNVB. De Limburgse BVO kreeg afgelopen maandag te horen dat de KNVB onze club een boete oplegt van 25.000 euro vanwege het niet nakomen van gestelde licentie eisen. Zo leverde onze club geen jaarstukken aan. Een buitengewoon ernstige overtreding van het licentiereglement (maximale boete 40.000 euro).

In Sittard-Geleen is het dan ook weer ouderwets crisis en er mag dan ook hardop getwijfeld worden aan de capaciteiten van onze RvC en management. Sportief en financieel is onze club weer terug bij af.

Hoe nu verder? De spreekwoordelijke bal (lees constructief overleg) ligt eerstens bij Jo Abelshausen en Rene Ter Borgh welke een maandenlang durend conflict uitvechten welke mede heeft geleid tot deze wanorde binnen onze club. Er zal komend half jaar veel geld op tafel moeten komen en de tijd lijkt rijp voor een nieuw beleid. Het is buigen of barsten in Sittard-Geleen.

Fortuna SC, Linford