Politie Sittard

Het interne rapport van het politie optreden is zoals verwacht een nietszeggend document geworden. Het optreden van de politie Sittard-Geleen en daarna het -eerlijk is eerlijk- dramatisch optreden van Politie chef Veldhuis op L1 deden dit al vermoeden. De politiechef gaf schoorvoetend toe dat de Mobiele Eenheid (ME) na de wedstrijd niet bij de uitgang van de Fortuna-supporters had moeten staan. Ook blijkt volgens Veldhuis dat sommige agenten en de ME zich ‘niet-professioneel’ hebben gedragen. Zij hebben gescholden naar supporters, en onnodige porren en tikken uitgedeeld met de wapenstok. Veldhuis herhaalde wel dat de politie zelf de nodige geweld te voortduren kreeg. Er werd gegooid met vuurwerk en glaswerk.

Het woordgebruik van de politie is daarbij typerend. Voetbalfans worden per definitie als “harde kern” weg gezet, als een politie agent een burger met een wapen slaat heet dat ” porren”. Er zou “voor het leven gevochten zijn door politie agenten” , maar er zijn nul gewonden aan politiezijde en ook nul fans verdacht van geweldpleging. Overigens spreekt de politie en de media over rellen. Dat verbaasd ons ten zeerste, die zijn er namelijk niet geweest. Wat er feitelijk heeft plaatsgevonden is dat de politie en Mobiele eenheid bijna een uur lang bezoekers van de wedstrijd Fortuna Sittard – Mvv tamelijk willekeurig heeft geslagen, gepest en mishandeld. Dit zonder enige aanleiding. Op geen enkel moment van de dag was er enige onrust of gedrag van supporters die deze massale en escalerende inzet van Politie doet rechtvaardigen. Bij de Brand Tavernee was het rustig en ook na afloop van het duel was er oorsponkelijk een zeer timide sfeer. Deze dag had zonder aanwezigheid van ME prima gelopen. Het zogenaamde feitenrapport van de politie is dan ook niets anders dan een spiegel van het eigen geweld wat de politie zelf -en niemand anders- veroorzaakt heeft. Het is dan ook tamelijk beschamend en onprofessioneel om een massale politiemishandeling op burgers als “rellen”  proberen weg te zetten.

Het volledige rapport wordt momenteel door de specialisten van Fortuna SC (dit weekend) bestudeerd, maar na het zien van de conclusie voelen wij ons toch weer even in de voormalige DDR, lees en huiver: Politiechef Veldhuis: ” Ik vind de inzet en de tactische keuzes in het optreden bij de Taveerne, de optocht en de entree van het stadion verstandig, redelijk en gematigd. Dat de aanwezigheid van de politie door een belangrijk deel van de supporters niet geapprecieerd werd doet daar naar mijn mening niets aan af ” .

Deze reactie past naadloos in een eerdere conclusie ( lees hier ) die de visitatiecommissie in opdracht van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie recent heeft gedaan. Deze commissie was verbaasd over de houding van korpschef Gery Veldhuis. Die vroeg zich hardop af of zijn korps zich nog veel moet aantrekken van de ontevreden burger.” De commissie had daarbij niet de indruk dat het politiekorps Limburg-Zuid de relatie met de burger op de eerste plaats zet”, staat in het rapport. Dat korpschef Veldhuis zich hardop afvraagt of de politie zich nog veel moet aantrekken van de ontevreden burger is daarvoor volgens de commissie illustratief. Het rapport is pessimistisch over noodzakelijke veranderingen. Het lerende vermogen van het korps is nog zwak. “De commissie is er niet zomaar gerust op dat het wel goed komt.” Veldhuis moet een visie ontwikkelen om het vertrouwen van de burgers en zijn eigen personeel terug te winnen. Op dit moment is hij onvoldoende boegbeeld van het korps, vindt de commissie.

Dat deze politiechef zo publiekelijk op kosten van ons -de belastingbetalers- mag falen is een blamage voor de politiek. Men heeft de mond vol over waarden en normen en daar waar je dergelijk voorbeeld gedrag zou mogen verwachten, neen mag eisen!, laat men dit opzichtig toe. Hoe kan het zijn dat tientallen burgers publiekelijk door een staatsorganisatie mishandeld worden en gewond naar huis of naar een ziekenhuis moeten en dat er maanden na dato nog geen enkele politieman is opgepakt als verdachte? Hoe kan het zijn dat de organen die het geweld zouden moeten toetsen (politiek) zo angstvallig weg duikt? Hoe kan het zijn dat het OM (Roger Bos) -die voor de slachtoffers (!) moet opkomen- op voorhand ( kijk hier ) de zaak bagataliseerd en op tv gewoon partij kiest voor de politie? Waarom heeft de politiek de mond vol over mensenschendingen in Syrië en zegt men niks als dit in de eigen achtertuin gebeurd? Hoe kan het zijn dat de leiding en eindverantwoordelijke(n) voor dit misdadig optreden niet tijdelijk op non-actief wordt(en) gezet, zodat hij zijn eigen sporen en fouten niet kan opruimen? Hoe kan het zijn dat ondanks honderden ooggetuigen verslagen en filmpjes er zelfs geen sorry wordt gezegd tegen de burgers van Sittard-Geleen?

Enfin. Dat deze vragen hopelijk dan maar door het landelijk auditteam Voetbal en Veiligheid worden beantwoord, want er gaat een uitgebreid onderzoek starten naar de gang van zaken rond de derby. Daarin wordt, behalve de politie en het OM, ook de rol van de gemeente Sittard-Geleen, Fortuna Sittard en de supporters van die club bekeken.

De Fortuna-Sc zal haar tocht naar rechtvaardigheid in ieder geval doorzetten. Wij willen dat de burgemeester of een hoger orgaan uitspreekt dat (1) het optreden van de politie de veroorzaker (escalerend gedrag politie) van de problemen zijn geweest, (2) Dat de politie openlijk erkent dat zij willekeurig en met onredelijke argumenten gebruik heeft gemaakt van haar geweldsmonopolie c.q. geweldsmiddelen (3) dat de daders binnen het politiekorps gestraft (schorsingen/ ontslag/ rechtsvervolging) worden en (4) daarnaast willen wij een eerlijke evaluatie van het functioneren van de korpsleiding, zodat nieuwe gevallen van burgerslachtoffers in de toekomst vermeden kunnen worden.

Met advocaat van Geelkerken zijn de voorbereidingen lopende. De Fortuna SC wacht bijvoorbeeld nog op de opgevraagde informatie in het kader van Wet Openbaar Bestuur. De gemeente heeft die -ondanks herhaald verzoek- nog steeds niet met de officiele supportersvertegenwoordiging gedeeld. Ook wordt er hard gewerkt aan een fotoboek waarin alle misdaden met naam en toenaam (en met foto’s) worden benoemd. Dit boek zullen wij aan de audit commissie gaan geven als basis en start document voor hun onderzoek. Afhankelijk van de snelheid van handelen zal ook een procedure bij de ombudsman worden overwogen. Tenslotte zullen we voor de verkiezingen luid en duidelijk het electoraat van Sittard-Geleen laten weten welke partijen voor de burgers van onze stad opkomen en welke partijen dat alleen maar met de mond belijden. De Fortuna-Sc staat altijd open voor constructief overleg hoe we het voor de supporters prettiger kunnen maken om een wedstrijd van Fortuna Sittard, uit en thuis!, te kunnen gaan bezoeken. Een respectvolle benadering van de overheid en een juiste afhandeling van dit politiegeweld dossier is wel een cruciale randvoorwaarde om deze dialoog te kunnen starten.

Voetbal: politie..verziek het niet!

Auteur: Kiprich

overige links:
– ( hier) eerste twijfels over integriteit van onderzoek
– Politie: de fans zijn het schuld ( hier) .
– optreden Veldhuis schandalig (
hier)
– politie rapport ( lees hier )