Politie weigert openbaarheid

Op 8 oktober 2013 (!) hebben talrijke slachtoffers van het politiegeweld de Gemeente en de politie Limburg in het kader van het wettelijke WOB recht om ingave van de relevante stukken gevraagd. Het jaar is inmiddels bijna om, maar ondanks het aflopen van de wettelijke reageer periode weigert de politie en de burgemeester van Sittard-Geleen enig document met de burgers te delen.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) uit 1980 regelt de openbaarheid van informatie door de overheid. Openbaarmaking is een plicht van elk bestuursorgaan, het is het juridische uitgangspunt. Geheimhouding hoort altijd een – gemotiveerde – uitzondering te blijven. Openbaarheid is als rechtstoestand door rechters vast te stellen, maar openheid (een mentaliteit) niet. Voor Wob-critici wrikt juist daar de schoen.

De wet garandeert eenieder de mogelijkheid om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan op te vragen. De Wob verplicht de overheid trouwens niet alleen om informatie desgevraagd openbaar te maken: een onderbelicht feit is dat zij dit ook uit eigen beweging hoort te doen, zodra dat goed is voor de democratie.

Reactie Politie Limburg
In een schrijven naar de Fortuna SC dd 19 december laat  de politie/overheid weten dat `de verzoeken voor WOB niet worden gehonoreerd` en `dat het WOB verzoek na het rapport van het auditteam Voetbal en Veiligheid nog eens zal worden beoordeeld`. De argumentatie waarom de Burgemeester afwijkt van het wettelijk recht is `het auditteam dient een deugdelijk onderzoek tot stand te brengen en opinies en weergaven van personen dienen niet te worden doorkruist en/of beinvloed door de openbaarmaking van documenten `. In meer normaal Nederlands, de informatie is blijkbaar dusdanig belastend tegen de politie dat men dit niet op de TV of krant wil hebben. Een reden te meer om nog harder voor het basisrecht op eerlijkheid en rechtvaardigheid te strijden.

Inmiddels heeft de Fortuna Sc recentelijk met het auditteam gesproken. Dit team heeft ook alvast de digitale versie van het foto en verslag boek `Prikken en Porren` ontvangen. Dit boek zal binnenkort ook in gedrukte versie verkrijgbaar zijn.

Auteur Kiprich