Status-update politiegeweld tegen Fans

Zo tijdens de dagen van kerst staat vrede en rechtvaardigheid centraal in menig Sittards huishouden. Een prima moment om de klokken weer eens gelijk te zetten en jullie van een status update te voorzien inzake het aan de kaak stellen van het gewelddadig politie optreden. Want deze strijd voor rechtvaardigheid is pas net begonnen!

Objectief onderzoek afgedwongen
Direct na `de zwarte avond` heeft de burgemeester en de politiek van Sittard-Geleen aangekondigd met een snel onderzoek en bijpassende conclusies te komen. De Fortuna SC heeft tientallen verslagen en filmpjes verzameld en gepubliceerd op haar site. Ook werd er verzocht om WOB procedures en procesverbalen in te dienen. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. Jammer en zelfs triestig is de conclusie dat politie Sittard vele van deze klachten helaas niet in behandeling wilden nemen.

Een delegatie van het Fortuna SC bestuur bezocht ook samen met Rene Maessen een van de meisjes die door het politie optreden in het ziekenhuis belande. Iets wat we minimaal ook van onze eigen burgervader zouden verwachten.

Het intern politie onderzoek bleek een grote maar uiterst slechte grap, naast vele onwaarheden bevatte het haastig getikte onderzoekje ook nog eens uiterst subjectieve weergaves ( men beschreef bv het verontwaardigde gedrag van bezoekers, maar men noemde niet dat de politie eerst iemand met een paard of busje had overreden ). Politiechef Veldhuis erkende dat er door zijn manschappen `niet professioneel` was opgetreden, maar gaf desgevraagd aan dat die `het de volgende keer weer zo zou doen`. Het op grote schaal gewond slaan van burgers deed de chef af met `het was wat  prikken en porren`..schandalig!

De Fortuna SC heeft een mondelinge toelichting van de lokale driehoek over dit onderzoek gehad en heeft daar -en aan de media- aangegeven het onderzoek niet serieus te kunnen nemen. Ook organiseerde de Fortuna SC direct bij de eerstvolgende thuiswedstrijd een goed bezochte protestmars ; Watching Football is not a crime . Via L1 en Dagblad de Limburger werd het de gemiddelde Limburger duidelijker dat de schuld van `het uit de hand lopen` volledig aan de politie is te wijten..de protesttocht verliep namelijk wel uiterst vredelievend!!  Mede door het verweer van de Fortuna SC besloot burgemeester Cox een extern landelijk audit team in te schakelen.

Juridische (on)mogelijkheden.
Een vertegenwoordiging van de Fortuna SC en enkele fans hebben vervolgens contact gezocht met advocaat mr. P. Van Geelkerken. Deze neemt in principe de zaak aan, maar hij wacht eerst op de resultaten van het externe onderzoek en op de uitslag van de WOB procedure welke door diverse Fortuna Sc leden is gestart.

De Fortuna SC lijkt  na een eerste analyse helaas niet veel te kunnen doen aan `collectieve schade` en raadt eenieder met individuele schade aan contact te zoeken met Peter van Geelkerken ( klik hier ). Ondanks dat collectieve schade via een rechtbank wellicht moeilijk te bewijzen is (en wie klaag je aan?), zijn er wel andere juridische mogelijkheden. Zo is het Ombudsman traject een reële mogelijkheid. Daarvoor dienen echter eerst de meer gangbare stappen gezet worden, te weten de politieke discussie, de WOB procedure en uiteraard het rapport van de externe audit.

De wijze waarop er met de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) wordt omgegaan in Sittard doet niet vermoeden dat men veel transparantie wil geven. De talrijke WOB verzoeken voor meer inzicht in de besluitvorming (en wie dus verantwoordelijk geacht mag worden voor de ´slachtpartij´) worden tot dusver laconiek afgewezen. De Fortuna SC blijft echter om opheldering vragen. De laatste brief is van 19 december j.l. waar ook de WOB commissie van de gemeente aangeeft opdracht gekregen te hebben van de burgmeester `geen informatie publiekelijk te maken voordat het extern onderzoek is verricht`. Fijn zo´n democratie..

De politiek in Limburg en Sittard-Geleen
De Fortuna Sc zocht ook contact met de politiek. Vanuit de Sittardse politiek kwam namelijk vrij snel een brede verontwaardiging van vele politieke partijen. Diverse partijen dienden spontaan vragen in, maar in alle gevallen werden deze onbeantwoord geretourneerd. U raadt het al…de burgemeester wil eerst de resultaten van het extern onderzoek afwachten. CDA Limburg en met name de Stadspartij Sittard-Geleen legden zich echter niet ten rusten en behouden op zeer frequente basis overleg met de Fortuna SC. Dit met als doel de politiek van waarheidsgetrouwe informatie te voorzien zodat zij in nabije de toekomst met ´facts and figures´ het debat aan kunnen gaan!

Documentaire boek ; `Prikken en Porren`.
Webmaster Kiprich en fotograaf Janko Knops besloten dat deze dag nooit vergeten mag worden. In de afgelopen twee maanden zijn de vele ooggetuigen verslagen, foto´s, internet links en de honderden protest-handtekeningen gebundeld in een zwart-wit boek (met bloedrode letters). Dit bijna 70 pagina´s tellende boek is inmiddels af en het is de bedoeling dat op 10 januari a.s.dit boek in eerste instantie in een beperkte uitgave op de markt komt. (indien men belangstelling heeft kan men alvast webmaster Kiprich mailen) We zullen het boek uiteraard aan gaan bieden aan de Limburgse media en politiek. Daarnaast hebben we uiteraard de digitale versie al met enkele belangrijke organen gedeeld, waaronder het externe landelijke audit-team.

Het landelijke auditteam.
Een vertegenwoordiging van de Fortuna SC heeft naast een uitgebreide informatie uitwisseling ook een diepgaand onderhoud met twee leden van het landelijke auditteam gehad. Wij verkregen de indruk dat dit team inderdaad op zoek is naar de waarheid en niet belast is met de Limburgse `ons kent ons`. Wij zien dan ook met hoop en verwachting uit naar het onderzoek en de juiste conclusies.

De nabije toekomst.
Het is duidelijk dat het rapport van het landelijke auditteam de hoeksteen van de mogelijke juridische,- en politieke vervolgprocedures is. We krijgen als het goed is daarna dan ook de WOB informatie en de politiek kan eindelijk haar vragen gaan stellen. Daar dit net voor verkiezingen is kunnen en zullen we daar waar mogelijk zeker een Stem issue van gaan maken!

Laat het duidelijk zijn, wij zijn geen Don Quichot. We strijden voor een duidelijk doel en dat is dat de burgemeester (1) publiekelijk excuses richting de slachtoffers van dit ongepaste geweld maakt, (2) de verantwoordelijke(n) voor het geweld op gepaste en democratische wijze worden gestraft (schorsingen, ontslag, etc)   (3) de politie inzet bij Fortuna Sittard in de toekomst drastisch wordt aangepast. Om dat laatste te bevorderen heeft de Fortuna Sc een tiental verbeterpunten in haar boek `Prikken en Porren` opgenomen. ..hopelijk wordt deze bal wel opgepakt!

And Justice for all!

Webmaster Kiprich