Update Fortuna SC na overleg Fortuna Sittard

Het bestuur van de Fortuna SC heeft afgelopen zondagmiddag een prettig en verhelderend gesprek gehad met algemeen Directeur Joppe Sangen. In een constructieve en open sfeer werden de kansen en bedreigingen voor het voortbestaan van onze BVO besproken. In dat kader hebben we ook een afspraak gemaakt hoe we met de verzamelde “Fortuna Sc gelden” verder willen gaan.

Huidige situatie: Penibel, onvoorspelbaar maar zeker niet hopeloos!
De huidige situatie is zeer complex door het gegeven dat een drietal problematieken tegelijkertijd spelen, (1) het verkrijgen van 900.000 euro (2) het behouden van de licentie na 1 juli 2016 en (3) de korte termijn cash problematiek van Fortuna Sittard.

Er valt helaas alleen een inschatting te maken hoe het proces er de komende weken uit kan gaan zien. Op basis van de verkregen informatie ziet dit er mogelijk als volgt uit:

1. De KNVB heeft op 1 maart het voornemen uitgesproken om een initiatief te starten de licentie van Fortuna Sittard na 1 juli 2016 in te trekken.
2. Het finale besluit daartoe zal in de komende weken door de KNVB worden gemaakt, waarbij dat op zijn vroegst 2 weken na de intentie uitspraak (dus 15 maart), tot enkele (minimaal 4) weken erna (afhankelijk van het advies van de spelersvakbond)  kan zijn. Het is daarbij aannemelijk dat de KNVB dit besluit voor 1 april zal nemen. Om geen risico te lopen is het cruciaal dat Fortuna Sittard voor 15 maart de besluitvorming van de KNVB gaat beinvloeden.
3. De belangrijkste criteria lijken daarbij te zijn dat er een reële 3-jaren begroting wordt ingediend en dat er 900.000 euro op de Fortuna Sittard bankrekening staan. De 3 jaren begroting is reeds door Fortuna Sittard ingediend. Cruciaal nu is het verkrijgen van 900.000 euro middels de uitgifte van aandelen en / of achtergestelde leningen (voor 15 maart).
4. Indien Fortuna Sittard niet of te laat beschikt over de 900.000 euro en de KNVB dus het besluit neemt tot intrekken van de licentie dan lijkt het aannemelijk dat de KNVB een (klein) nood-potje aan Fortuna Sittard ter beschikking zal stellen om de resterende wedstrijden uit te kunnen spelen. (uiterlijk) Na 1 juli is het dan over en uit. Hoe een dergelijk scenario er in de praktijk uit gaat zien weet op dit moment niemand.
5. Tijdens het gesprek werd het ons duidelijk dat er  nog “serieuze leads” lopen met partijen om het resterende openstaande bedrag te verkrijgen. De finale besluitvorming hierover is moeilijk voorspelbaar en hangt mede af van de ambities en inhoud van het meerjarenplan.
6. Een onderdeel van het meerjarenplan is in ieder geval een (sterk) aangepaste toekomstige Fortuna Sittard organisatie, waarbij behoud van kwaliteit op de mat  wel een vereiste blijft.

Fortuna SC en de verzamelde gelden.
Op basis van de verkregen informatie heeft het bestuur van Fortuna SC besloten het reddingstraject van Fortuna Sittard te blijven ondersteunen. Dit betekent dat we de door “Fortuna SC opgehaalde gelden”  (+/- 90.000 euro) aan Fortuna Sittard zullen overmaken tbv de aankoop van certificaten / aandelen zodra op of voor 15 maart de 900.000 euro bij de notaris binnen zijn. Mocht dat voor 15 Maart niet het geval zijn vervalt deze afspraak.

De fans kregen overigens de grote complimenten van Joppe. Jullie overtuigende steun in financiële,- en morele zin heeft motiverend gewerkt bij een aantal bedrijven en belangrijke partners om een allerlaatste poging te gaan doen een reddingsplan te maken. In de komende tien dagen gaat (hopelijk) veel meer duidelijk worden.

Bestuur Fortuna SC