Update reddingsplan en certificaten

Na de stormachtige maanden februari en maart lijkt de wind een beetje uit de zeilen te zijn bij Fortuna Sittard. Niets is echter minder waar, de wind c.q. energie heeft zich alleen verplaats van “extern geldophalen” naar het (intern) gaan ombouwen van de Fortuna Sittard organisatie. Dit proces heb ik eerder al hier voorspeld c.q. beschreven. We zitten nu dus in de zeer cruciale fase van “het 2e honk”. Een honk dat we “deze eeuw” nog nooit hebben behaald!

Ook nu is het nog steeds maar de vraag of we het gaan redden, maar er zijn wel degelijk positieve tekenen dat we het dit keer wel gaan halen.

Doelstellingen honk (fase) 2:
Samenvattend bestaat het “2e honk” uit het formeren van een nieuw bestuur, een nieuwe Raad van toezicht, de vorming van een BV, een aandelen emissie, het afscheid nemen van de oude werkorganisatie, het bouwen van een (geheel) nieuwe organisatie en een allesbeslissende crediteuren akkoord met 300 crediteuren….voor 1 juni.

We hebben kunnen vernemen dat voor een zevental medewerkers uit de werk,- en jeugdorganisatie er aanzeggingen hebben plaats gevonden. Een groot deel daarvan zijn inmiddels omgezet in een vaststellingsovereenkomst (wederzijds goedvinden), iets wat recht doet aan de wens voor een respectvol proces.

Daar er nog geen nieuwe medewerkers zijn c.q. aangetrokken kunnen worden heeft de dagdagelijkse organisatie van Fortuna Sittard nu wel serieuze uitdagingen omdat er nog maar minimale competenties, capaciteit en motivatie aanwezig is. Veel vrijwilligers rondom Fortuna SC springen momenteel dan ook bij om bv de wedstrijd tegen Mvv-Maastricht überhaupt mogelijk te maken. De werving van (mogelijk) nieuwe medewerkers kan pas echt op gang komen als er 100% duidelijkheid is over het voortbestaan van Fortuna Sittard na 1 juli 2016, want dat is technisch gezien nog steeds niet 100% het geval.

Afronding van crediteuren akkoord voorwaarde voor aandelen emissie
Het grootste gevaar, namelijk het direct intrekken van de licentie door de knvb, is geweken door het ophalen van de 900.000 euro liquide middelen. Met dat geld zijn spelers, belastingdienst en personeel betaald. Een ander deel van dat geld wordt gebruikt om een veel grotere schuld -welke opgebouwd is bij 300 crediteuren- te saneren.

Saneren betekent dat de schuldeisende partij het aanbod krijgt om akkoord te gaan met een deel van het geld ipv het volledige openstaande bedrag. Indien twee (van de 300) crediteuren niet akkoord gaan met die regeling kunnen ze technisch gezien het faillissement van Fortuna Sittard aanvragen. Iets wat zakelijk gezien niet verstandig is (dan krijg je namelijk ook niks), maar emotioneel gezien is het niet ondenkbaar dat dit nog steeds kan gebeuren.

Volgens ingewijde bronnen loopt de schuldsanering echter op schema. Een groot deel van de crediteuren zijn inmiddels akkoord en er schijnt voor het eerst licht in de schulden tunnel. Niets is zeker en dergelijke processen zijn uiterst zuur voor de kleine en grote ondernemers, maar het is niet ondenkbaar dat over enige weken de schuld volledig gesaneerd is. Hopelijk hoeven we dat daarna nooit meer te doen, want ooit houdt “goodwill” ook bij Fortuna Sittard op.

Aandelen emissie, Stak en Raad van Commissaris.
Zodra de dreiging van een faillissement is afgewend (door de schuldsanering) kan de uitgifte van certificaten en aandelen concreet beginnen. Een voorwaarde voor de emissie c.q. het daadwerkelijk storten van gelden aan Fortuna Sittard was immers dat we volgend jaar ook meedoen aan de competitie! Alle gelden staan dus nu nog steeds op de onafhankelijke notarisrekening.

Fortuna Sittard heeft aandelen (a 36.000 euro) en certificaten (a 36 euro) uitgegeven. De supporters hebben daarbij voor ongeveer 125.000 euro aan certificaten opgehaald, waarbij het grootste gedeelte via de Fortuna SC coördinatie is binnen gebracht. De gelden c.q. toekomstige belangen van die certicaathouders (jullie dus) dienen te worden behartigd door een bestuur, het zogenaamde STAK bestuur. Dit STAK bestuur dient uit minimaal 2 personen te bestaan en mag uit meer personen bestaan.

De Fortuna SC is op dit moment in overleg met Paul van der Kraan over het gewenste profiel en het ” benoemings,- en/of sollicitatie traject”. De gezamenlijke insteek daarbij is dat voor 1 mei 2016 het STAK bestuur benoemd is, zodat daarna de certificaten uitgegeven kunnen worden. Het STAK bestuur levert vervolgens 1 Raad van Commissaris lid aan. De aandeelhouders (dus partijen die voor 36.000 euro aandelen hebben gekocht) kunnen ook (minimaal) 1 Raad van Commissaris lid afvaardigen.

Daarnaast heeft de Fortuna SC het Gouden Aandeel en dat aandeel garandeert ook een positie in de Raad van Commissaris. De Fortuna SC is momenteel in de afronding van het gewenste profiel op te stellen en we hebben de insteek de gewenste kandidaat te vinden middels een transparante procedure die het mogelijk moet maken ergens midden mei het RvC lid te benoemen.

De 3 a 4 (?) RvC leden benoemen vervolgens een on-top-off voorzitter. Zodra dus de schuldsanering is afgerond zal daarna het STAK bestuur geformeerd worden en dat bestuur zal vervolgens samen met de Fortuna SC de daadwerkelijke certificaten op naamniveau gaan uitschrijven.De inschatting daarbij is dat dit dus nog enkele weken zal duren.

op persoonlijke titel
webmaster Kiprich