Update van de STAK

Beste supporters,

In mei van dit jaar is de Stichting Administratiekantoor Fortuna Sittard (de “STAK”) opgericht en zijn wij als bestuur aangetreden. Nu Fortuna na enkele hectische maanden gelukkig in rustiger vaarwater is beland, leek het ons goed om jullie door middel van dit bericht als bestuur van de STAK kort bij te praten over de gebeurtenissen van de afgelopen maanden.

Met de opbrengst van de diverse inzamelingsacties heeft Fortunasc aandelen gekocht in Fortuna Sittard B.V. Hiermee zijn de supporters van Fortuna mede eigenaar geworden van de club. Vervolgens zijn de aandelen ondergebracht in de STAK en zijn er certificaten van aandelen uitgegeven. Doordat de STAK in formele zin de aandelen houdt, hebben wij als bestuur van de STAK de belangrijke taak gekregen om de supporters van Fortuna te vertegenwoordigen.

Als bestuur werden wij al snel geconfronteerd met de zorgelijke situatie binnen Fortuna. Dit heeft ertoe geleid dat wij afgelopen zomer meerdere malen met spoed bijeen moesten komen om over diverse verzoeken van Fortuna te vergaderen. Steeds zijn wij op een constructieve, maar zeer kritische wijze, in overleg getreden met Fortuna in de persoon van Paul van der Kraan. Hierbij hebben wij steeds maar één belang voor ogen gehad: de toekomst van Fortuna.

Hoewel we meerdere malen pittig met elkaar hebben gediscussieerd, hebben we veel respect voor het werk dat Paul van der Kraan voor onze club heeft verricht en met name dat het hem gelukt is om in Isitan Gün een nieuwe eigenaar voor onze prachtige club te vinden. Dit is cruciaal geweest voor het voortbestaan van Fortuna en biedt weer volop kansen op een mooie toekomst.

Op korte termijn zal de definitieve juridische structuur tot stand komen. In deze structuur zal Isitan Gün 85% van de aandelen in Fortuna houden, de stichting Fortuna Sittard 10% en wij als STAK 5%. Daarnaast zullen er de nodige juridische waarborgen worden ingebouwd, zodat wij als STAK -en dus de supporters- ondanks het minderheidsbelang toch zeggenschap zullen houden bij bepaalde belangrijke beslissingen over de club. Het “gouden aandeel” is hier een belangrijk onderdeel van. Met dit aandeel moeten beslissingen zoals de clubkleuren, clubnaam, speelstad en een fusie worden goedgekeurd door de STAK en Fortunasc.

De STAK mag daarnaast één lid van de Raad van Commissarissen (“RvC”) benoemen. Deze commissaris zal de supporters in de RvC vertegenwoordigen. In totaal zal de RvC bestaan uit 7 personen, waarvan de overige 6 personen zullen worden benoemd door de andere aandeelhouders. Op de website van Fortunasc zal hiervoor binnenkort een vacature worden geplaatst. Het sollicitatietraject zal door Fortunasc en door ons worden begeleid. Wij roepen geschikte kandidaten op om zo spoedig mogelijk op de vacature te reageren.

Wij hopen jullie met dit bericht iets meer informatie te hebben gegeven over de STAK. Vanaf nu zullen wij weer zoveel mogelijk op de achtergrond opereren. De nieuwe commissaris wordt namelijk de spreekbuis namens de STAK. Verder spreken wij de hoop uit dat iedereen die ook maar iets met de club te maken heeft het verleden achter zich kan laten, zodat wij met zijn allen kunnen werken aan een succesvolle toekomst voor Fortuna.

Nao veure Fortuna!

Bestuur Stichting Administratiekantoor Fortuna Sittard