Stel je vraag rechtstreeks aan Isitan Gun via Fortuna SC TV!

Het nieuwe voetbalseizoen staat eraan te komen. Over enkele weken begint Fortuna Sittard al weer aan haar 3e jaar Eredivisieschap en als het Isitan Gun ligt gaat dit nooit meer veranderen.  Fortuna Sittard hoort op het hoogste niveau van het betaald voetbal van Nederland te acteren en waar mogelijk ook een steeds belangrijkere rol te gaan spelen. Naarmate de belangen en verwachtingen steeds groter worden, wordt ook de spanning en de onzekerheid groter bij de achterban. Er leven nogal wat vragen en dus is dit een prima moment om met behulp van een speciale editie van Fortuna SC Tv een update aan de fans te verzorgen: “Ask Isitan Gun anything! “

Isitan Gun heeft de leden van Fortuna SC en de achterban van Fortuna Sittard aangeboden alle vragen -zoals altijd- eerlijk en open te beantwoorden.

“Waar blijven de nieuwe spelers, wat gebeurd er eigenlijk met de transferinkomsten, hoe zit het nu precies  met de tv-magnaat Acun Ilicali en Fortuna Sittard, hoe kijkt de KNVB hier naar en wat mogen we op korte en middellange termijn van deze mogelijke deal  sportief verwachten?  Maar ook korter bij huis zijn er mogelijke vragen…. hoe zit het bv met onze clubkleuren en het gouden aandeel en hoeveel mensen mogen straks naar een corona wedstrijd van Fortuna Sittard kijken ? “

Er zijn 1001 vragen denkbaar en het mooie is dat JIJ die vraag zelf mag stellen!  Je kunt je vraag in je eigen taal via Facebook en website van Fortuna SC of via het email adres remco.lucassen@fortunasc.nl  in sturen voor vrijdag 14 augustus.  Domme en gekke vragen bestaan niet, dus stuur gerust alles in. Respectloze vragen bestaan wel, die worden gewoon genegeerd.

We zullen alle vragen -of een combinatie ervan- aan Isitan Gun voorleggen tijdens een speciale editie van Fortuna SC TV ; de “Ask me anything ” edition.  Deze unieke editie van Fortuna SC Tv zal Maandag 17 augustus om 19.00 uur via de Social media kanalen van Fortuna SC (Youtube en Facebook) -geheel gratis en voor iedereen toegankelijk- worden uitgezonden. De uitzending zal ook ondertiteld worden.

Stel dus je prangende vraag die je wil stellen en bekijk deze unieke Fortuna SC TV uitzending al dan niet met “de bord op schoot” en je Fortuna Sittard shirt aan!

#Samen Nao Veure

 


ASK YOUR QUESTION DIRECTLY TO ISITAN GUN VIA FORTUNA SC TV!

The new football season is coming. In a few weeks Fortuna Sittard will start it’s 3rd year Eredivisie again. Isitan Gun is convinced this will never change. Fortuna Sittard should act at the highest level of professional football in the Netherlands and play an increasingly important role where possible. As the interests and expectations grow, the tension and uncertainty of the fans does increases. There are quite a few questions which is the main reason to give an update to the fans in a typical “Fortuna Sittard style: “Ask Isitan Gun anything! “

Isitan Gun has offered the members of Fortuna SC and the supporters of Fortuna Sittard to answer all questions honestly and openly, as always.

“Where are the new players, what actually happens with the transfer incomes, what exactly is the status of the Acun Ilicali and Fortuna Sittard and what can we expect on the short and medium term from this potential deal? But there are also potential questions closer to home…. what about our club colors and the golden share or and how many fans are allowed to watch a corona match of Fortuna Sittard? “

There are 1001 questions imaginable and the great thing is that YOU can ask that question yourself! You can send your question in your own language via the Facebook and website of Fortuna SC or via the email address remco.lucassen@fortunasc.nl before Friday 14 August. There are no stupid and crazy questions, so feel free to submit everything. Disrespectful questions are simply ignored.

We will  discuss all questions with Isitan Gun during a special edition of Fortuna SC TV; the “Ask me anything” edition. This unique edition of Fortuna SC Tv will be broadcasted on Monday 17 August at 7 pm via the Social media channels of Fortuna SC (Youtube and Facebook) – completely free and accessible to everyone. The broadcast will also be subtitled.

So ask the pressing question you want to ask and watch this unique Fortuna SC TV broadcast!

# Samen Nao Veure

Geef een reactie