Algemene ledenvergadering

Normaliter vindt elk jaar in september/oktober de algemene ledenvergadering van onze vereniging plaats, waarbij het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid. Als gevolg van de corona-maatregelen is het tot op heden nog niet mogelijk gebleken om een algemene ledenvergadering te organiseren, omdat wij als bestuur vol inzetten op een fysieke algemene ledenvergadering.

Op grond van onze statuten, dient de algemene ledenvergadering uiterlijk 31 december 2020 te hebben plaatsgevonden. Als gevolg van nieuwe corona-wetgeving is deze deadline verplaatst naar uiterlijk 30 april 2021. Wij hopen nog steeds voor deze datum een fysieke algemene ledenvergadering te kunnen organiseren. Onze verwachting is dat er in januari 2021 meer zicht op dan wel duidelijkheid omtrent versoepelingen is, op basis waarvan we een knoop gaan doorhakken over het organiseren van een fysieke algemene ledenvergadering. Kan het niet fysiek, dan vindt er een digitale ledenvergadering plaats.

Zodra het bestuur hierover een besluit heeft genomen, communiceren we dit via de bekende kanalen!

Bestuur Fortuna SC

Geef een reactie