Algemene Ledenvergadering – Verslag

Enkele weken geleden vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in ons supportershome. Hieronder een kort verslag.

Financieel – decharge verleend
Ondanks het zwaardere seizoen 2020-2021 heeft het Fortuna Supporters Collectief een positief financieel weten te bewerkstelligen. Michel Hennen heeft tijdens de ALV de controle en de bijbehorende decharge toegelicht en geeft zijn akkoord op de financiële boekhouding. Ook vanuit de bezoekers zijn er geen vragen n.a.v. de getoonde financiële overzichten. Zij gaan allen akkoord.

Verzoek Fortuna Museum – leden akkoord
Vanuit het Fortuna Museum is het verzoek gekomen om het resterende deel van de, door Fortuna SC verstrekte, lening om te zetten in een gift. Met het gift kan het museum focus leggen op structurele verbeteringen en reeds aangeboorde nieuwe inkomstenbronnen zonder nog een schuld te hebben.

Wim Jeurissen van het Fortuna Museum beantwoord hierbij diverse vragen vanuit aanwezige leden. Hij geeft aan dat er steeds meer betalende bezoekers komen en dat er ook vanuit Fortuna Sittard meer draagvlak komt. De toekomst ziet er goed uit, maar liefst zouden ze de ontvangen gelden gebruiken voor investeringen en onderhoud. Zodat nieuw materiaal ook weer een mooie plek krijgt in het museum en deze continue in ontwikkeling is.

De aanwezige leden geven na de verantwoording goedkeuring voor omzetten lening naar gift.

Ereleden
Eerder dit jaar namen we bij Fortuna SC afscheid van bestuursleden Remco Lucassen en Mark Arntz. Beide ontvingen tijdens de ALV de erelid-status n.a.v. inzet voor Fortuna SC.

Vragen vanuit leden
Door een misverstand kon er niemand van de Communicatie-afdeling van Fortuna Sittard aanwezig zijn tijdens de ALV om hun werk toe te lichten en vragen te beantwoorden van leden. Wel ontvingen we al tientallen vragen, waarvan we een selectie voor willen leggen aan de club en medewerkers van eerder genoemde afdeling. Ook hebben leden een e-mail ontvangen waarin gevraagd wordt vragen door te sturen.

Geef een reactie