Column: Tijd voor actie!

Een bewogen week, of zeg maar gerust weken zitten er inmiddels op. Fortuna Sittard heeft ruim 900.000 euro opgehaald, waarvan een groot deel door de fans is bij elkaar gebracht. Hulde!  Echt knap. “Waar staan we nu?” is de meest gestelde vraag in Sittard, kort gevolgd door de even interesante vraag “en waar gaan we heen? “. Twee goede vragen die slechts weinigen echt goed kunnen beantwoorden, maar laten we het eens proberen.

Zoals ik het zie kun je de reddingsoperatie van Fortuna Sittard vergelijken met honkbal. Zodra je over het 4e honk bent scoor je pas een punt.  Indien je ergens halverwege sneuvelt heb je leuk meegedaan, maar je wint niet. Met behulp van die metafoor zal ik schetsen hoe het reddingsplan mogelijk (!) zou kunnen verlopen.

Het 1e honk: de afslag: overleven.
Het eerste honk is speciaal. Je moet namelijk loskomen van de basis. Als je niet loskomt creëer je niet eens de mogelijkheid om te winnen.  Het eerste honk bestaat bij Fortuna Sittard uit het verzamelen van de 900.000 euro, het rustig houden van de schuldeisers, het overleven van de maand Maart zonder cash, het indienen van de juiste stukken bij de KNVB en…een positief besluit van de KNVB inzake het intrekken van het proces om de licentie af te pakken. Dat besluit zal ergens tussen 15 maart en 1 april gaan vallen. Als die zaken allemaal behaald zijn hebben we een honkslag geslagen. Dit zou een erg knappe prestatie zijn, want nogal wat mensen hadden de club al begraven.!  Het eerste honk is dan bereikt. Zoals eerder gesteld is dat nodig om te scoren, maar er moeten dan nog 3 honken succesvol behaald worden!

Het 2e honk; Het (om)bouwen van de organisatie.
Dat wat ons zo sterk maakt om het eerste honk te halen, namelijk de emotie, de trots en het hebben van een duidelijk doel is onze grootste vijand bij de tweede honkslag, namelijk het bouwen van een professionele organisatie. Niet de pure emotie, maar het net weten te beteugelen van emotie is in deze fase cruciaal. In deze eeuw is het Fortuna Sittard niet gelukt een winnende organisatie te creëren.

Toen we in de eredivisie speelden kon je onze organisatie vergelijken met een olietanker. Groot, breed en een tikje log. Om succesvol te zijn in de jupilerleague moest deze olietanker worden omgebouwd naar een veel kleinere en wendbare zeilboot. Fortuna Sittard begon alvast aan de sloop van de olietanker onder het motto “dat de nieuwe organisatie toch kleiner moest worden”. Maar slopen is niet hetzelfde als ombouwen. Na 15 jaar slopen hebben we geen zeilboot, maar een kapotgeslagen olietanker over gehouden. In de verste verte lijkt onze organisatie niet op een wendbare en sierlijke zeilboot.

Om dat ombouw proces, ik noem dat een transitieproces, handen en voeten te geven heb je deskundige leiding en vakmensen nodig. Ombouwen is een vak, geen hobby van een miljonair. Fortuna Sittard heeft deze capaciteit en competenties niet in huis. Dit verklaart het grote verloop van directeuren en de inhuur van externe specialisten op het moment dat het echt mis gaat.

Wie volgt Jo en Sjra op? De allerbelangrijkste stap voor het behalen van het 2e honk is het inregelen van het nieuwe leiderschap. Het is daarbij denkbaar dat dit niet bij 1 of 2 personen komt te liggen, maar bij een groep van leiders. Hoe groter de groep, hoe groter de mogelijkheden, maar ook hoe groter de complexiteit. Deze groep van nieuwe leiders zal zeer snel (in Maart) ingericht en actief moeten worden, want er is heel veel transitiewerk dat gedaan dient te worden voor 1 juni 2016. Indien deze leiders niet uit de startblokken komen en/ of ze vertrouwen elkaar niet dan halen we het 2e honk ook dit keer niet en is het over en uit.

Indien de nieuwe leiders zich verenigen kan de volgende stap van honk 2 (de transitie tot 1 juni) gezet worden; het inrichten van de nieuwe werkorganisatie en de technische organisatie. Gebleken is dat van een olietanker geen zeilschip te bouwen is, dus is het beter om afscheid te nemen van het oude model en opnieuw te beginnen. Dat betekent in theorie dat je mentaal afscheid neemt van de gehele werkorganisatie, de jeugdorganisatie en het technisch apparaat. Hoe lullig ook, die oude organisatie leverde niet alleen geen prestaties, het zorgde ook voor een structureel verlies van 500K tot 1000K per jaar.

Bijzonder pijnlijk, want ga er maar vanuit dat eenieder binnen Fortuna Sittard keihard heeft gewerkt onder erbarmelijke omstandigheden. Maar er is geen keuze. Met het risico dat we het kind met het badwater weggooien moet er afscheid genomen worden van het verleden.  Dit afscheid nemen is wellicht het meest moeilijke deel van het 2e honk. Niet alleen kost dat waarschijnlijk geld en veel tijd,  maar je moet ook de ervaring en kennis zien over te dragen naar de nieuwe mensen. ook afscheid nemen is een vak.  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, maar dat is geen vrijbrief om “blind te gaan hakken”. Dit zal met wijsheid, kenis van zaken en met veel respect moeten gebeuren.

Dan het bouwen van de nieuwe werkorganisatie. Dat klinkt makkelijker, maar ook dat is een uitdaging. In het verleden zouden de nieuwe leiders , onder het motto “wie betaald bepaald”, de nieuwe mensen uit hun eigen netwerk aannemen. Fout! We hebben maar 1 kans en dus moeten we gaan voor het allerbeste wat we kunnen vinden. Dat betekent mijns inziens dat de nieuwe leiders de nieuwe zeilboot, in deze dus de werkorganisatie moeten tekenen tot op detail. Wat hebben we nodig aan capaciteit, aan competenties, aan mentaliteit? Als dat duidelijk is maak je vacatures en die zet je open en transparant neer. Vervolgens selecteer je kandidaten en de allerbeste neem je aan. Niks “ons kent ons”, we moeten voor de beste gaan!  Het opbouwen van de nieuwe organisatie kent ook een financiële en met name tijdsgerelateerde uitdaging. Idealiter moet de nieuwe organisatie er namelijk staan in juni (ter voorbereiding op het nieuwe seizoen). Een gigantische transitie dus.

Een ander onderdeel van het 2e honk is de aandelenemissie en de nieuwe vorming van een BV. In april zullen certificaten en aandelen uitgegeven dienen te worden, zal de BV structuur gerealiseerd moeten worden en zullen de nieuwe vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht moeten komen. Dat is ook een meer dan behoorlijke transitie!

Goodwill en Mea Culpa
Het 2e honk heeft tot slot nog een uitdagend element. Vertrouwen, goodwill en credits zijn simpelweg weg rondom de club. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”, dus dat wordt een hels karwei om dat terug te winnen. En toch is dat nodig en dus zal de nieuwe organisatie, het nieuwe Fortuna Sittard moeten beginnen met een groot “Mea Culpa” aan de ex sponsoren, de politiek, de oude bestuurders en de fans.  De rij van beschadigde mensen is lang en niet alle mensen zullen vanzelf terugkomen bij vrouwe Fortuna. Maar we moeten het wel proberen. Start dus een groot verzoeningsproces, van Hans Erkens tot Jos Nuijen, van Boels tot B&W, van TOF tot de KNVB en van fans met stadionverboden tot Fred van Barneveld. We hebben iedereen nodig en als daar een oprechte mea culpa bij hoort moeten we dat doen!

Samenvattend bestaat het 2e honk uit het formeren van een nieuwe bestuur, een nieuwe Raad van toezicht, de vorming van een BV, een aandelenemissie, het afscheid nemen van de oude werkorganisatie,  het bouwen van een (geheel) nieuwe organsiatie en een mea culpa (verzoening) naar alle ex-bestuursleden en ex-sponsoren. en ja..allemaal …voor 1 juni. We hebben geen seconde te verliezen!

Het 3e honk; Verbeteren van de resultaten.
Dit is eigenlijk de leukste honkslag. je hebt de organisatie min of meer staan en je gaat resultaten boeken en verbeteren. Op financieel vlak zal de sponsoring en de bijpassende werkprocessen geheel opnieuw ingericht moeten worden. Waarom bijvoorbeeld niet samen met Mvv en Roda JC een “Limburg Diamant sponsor pakket” aan bieden aan de grote bedrijven. Daarmee kunnen die bedrijven naar alle wedstrijden van de die (zuid) limburgse ploegen kijken. Er zal immers innovatie en creativiteit nodig zijn om in deze fase echte resultaten te gaan boeken!

Kijk ook naar de jeugd. Voeg de gehele jeugdopleiding samen met de jeugd van Roda JC om zo en betere jeugdspelers op te leiden en om van de enorme kostenpost af te komen. Wellicht is zoiets ook denkbaar in de backoffice. Administratie is ook een vak en dat kunnen we wellicht centraliseren samen met Mvv en Roda jc. Fatsoenlijke online verkoop, ticketing, sponsor afhandeling etc lijkt dan op een veel hoger service niveau (mbv moderne software en middelen) realiseerbaar.

Het allerbelangrijkste zijn echter niet deze “uit de heup ideeën”, maar de nieuwe cultuur om te willen winnen. Niks “ut kump waal gout”, maar stevige en eerlijke feedback gevolgd door een houding om de ander te willen helpen. Geen ad hoc oplossingen, maar winnende processen neerzetten, geen vrijwilligers mentaliteit, maar topsport mentaliteit. De cultuur en de beschikbare set aan competenties bepaalt in deze fase in grote mate of we het derde honk gaan halen.

Samengevat moet in deze fase de jeugd anders worden georganiseerd, moet er een technisch netwerk (scouting , etc) worden gebouwd (van Marwijk, Hofland?) een geheel nieuwe sponsoring gaan komen, moet de branding van Fortuna Sittard aanzienlijk verbeteren en moet de service naar de fans omhoog (online, backoffice, facilities, etc).

Het 4e honk: Scoren!
Als we dit twee a drie jaar volhouden gaan we scoren. Dan is het negatief sentiment rondom de club wat weggezakt, komt het grote publiek weer langzaam maar zeker terug naar Sittard, spelen we redelijk voetbal en in het linkerrijtje, hebben we een stabielere en meer voorspelbare begroting en zullen meer ondernemers, politiek en andere belanghebbenden weer in willen stappen. Iedereen wil namelijk graag bij een winnende club horen.

Let wel. Ik ben niet naïef. Fortuna Sittard heeft al diverse malen een eerste honkslag geslagen deze eeuw, maar het is ons nooit gelukt een 2e honkslag te slaan. Met TOF kwamen we daar het kortste bij in de buurt, (zeker bestuurlijk), maar ook daar is toen niet doorgepakt op de werkorganisatie. Enfin, zonder de wijsneus te willen uithangen zou honkslag 1 en 2 er als volgt in tijd uit kunnen zien:

Geen seconde te verliezen:
Maart: KNVB trekt afpakken licentie in
Maart: nieuwe bestuur Fortuna Sittard wordt geïnstalleerd  (incl. directeur.

April: Aandelen worden uitgegeven, BV structuur geïnstalleerd, incl. raad van toezicht.
April: Schuldeisers krijgen hun geld of regeling
April: Nieuwe organisatie (capaciteit, competenties, cultuur, werkprocessen, structuur) wordt gemaakt (op papier)
April: Bestaande organisatie en deel van de medewerkers wordt afscheid van genomen, individuele maattrajecten met respect!
April: Nieuwe vacatures en organisatie publiekelijk maken, start aannemen nieuwe mensen.

Mei/ Juni: aannemen nieuwe medewerkers en overdracht kennis en werk.
Mei / Juni: Sponsoring voor seizoen 2016/2017 realiseren

juni/juli: nieuw 1e team Fortuna Sittard samenstellen

Tot slot.
Ik wil benadrukken dat bovenstaande uitsluitend en alleen -op persoonlijke titel- is geschreven om de club te helpen. Ik predik niet de waarheid in petto te hebben, wellicht zie ik zaken onjuist of zelfs fout. So be it, als het de discussie en actiebereidheid maar verrijkt. Wat ik zeker niet wil is een negatief sentiment naar de bestaande werkorganisatie creëren. Zij hebben de laatste jaren ontzettend had geknokt tegen de wind in. Ik heb groot respect voor hen allen en ik vind dat ze dat respect ook moeten terugkrijgen in de fases die nog gaan komen.

Het enige dat ik wil bereiken is eenieder inzicht te geven in de enorme uitdagingen die we nog hebben en dat halve oplossingen niet gaan helpen. Dit is de allerlaatste kans en die MOET lukken. Winnen is een keuze….laten we hem maken. Aan ‘m!!!

op persoonlijke titel
webmaster Kiprich