De blik vooruit: “stak” gaat van start

Stichting Administratiekantoor Fortuna Sittard (SAFS) ziet levenslicht

Ruud Puts, Jos Moling, voormalig Fortuna en TOF-bestuurder Wil Helwig, en de door Fortuna SC aangedragen Christiaan Donners en Theo de Visser hebben plaatsgenomen in het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Fortuna Sittard (SAFS). SAFS is het controlerend orgaan namens de certificaathouders binnen Fortuna Sittard BV. Op 13 mei 2016 wordt SAFS officieel bij de notaris opgericht.

Fortuna Sittard gaat met een nieuwe organisatiestructuur de toekomst in. Onderdeel hiervan is de uitgifte van certificaten van aandelen. Het zogenaamde Gouden Aandeel is niet verhandelbaar en komt in handen van Fortuna SC. De certificaten van aandelen worden uitgegeven voor 36 euro per stuk en tot nu toe zijn ongeveer 4400 certificaten afgenomen. De belangen van de eigenaren van deze certificaten worden behartigd door SAFS. Om inhoud aan deze verantwoordelijkheid te kunnen geven, verkrijgt SAFS één zetel in de Raad van Commissarissen van Fortuna Sittard.

Uitgifte deelnamebewijzen certificaten
Het nieuwe bestuur van SAFS gaat na de oprichting direct met zijn werkzaamheden aan de slag. Eén van de eerste zaken waarop de bestuurders zich richten is de uitgifte van een uniek deelnamebewijs voor iedereen die een certificaat heeft aangeschaft. De verwachting is dat voor 1 juli aanstaande alle deelnemers een bewijs van deelname hebben ontvangen.

De eerste steen
Paul van der Kraan, extern adviseur Fortuna Sittard: “Met de oprichting van SAFS is de eerste steen gelegd van het nieuwe Fortuna Sittard. De volgende belangrijke stappen zijn de wijziging van de statuten van de verschillende juridische entiteiten en het installeren van de Raad van Commissarissen. Dit hele traject voltrekt zich de komende maanden.” Daarnaast richt Fortuna Sittard zich op de realisatie van het ambitieuze Plan van Aanpak 2016-2019 dat verleden week bij de Licentiecommissie van de KNVB is ingediend.

Over beide zaken houden wij jullie van de ontwikkelingen op de hoogte.

De Fortuna SC is verheugd met het feit dat we een geel-groen SAFS bestuur hebben en wenst alle bestuurders veel succes en plezier in hun nieuwe rol!

Bron: Fortuna SC en Fortuna Sittard