Extra voorverkoop voor seizoenkaarthouders!

Via verschillende kanalen heeft Fortuna Sittard vernomen dat een groot aantal seizoenkaarthouders niet in de gelegenheid was om tijdens de eerdere twee speciale verkoopdagen de (maximaal) 4 extra kaarten te komen kopen. Naar aanleiding van deze berichten is Fortuna Sittard opnieuw in gesprek gegaan met zowel de burgemeester als politie om toestemming te krijgen voor een extra voorverkoopmoment voor onze seizoenkaarthouders. Het mag èn kan.

Alle seizoenkaarthouders die bij de aanvraag van hun seizoenkaart hun e-mailadres hebben vermeld, hebben vandaag middels een supportersbulletin persoonlijk bericht hierover ontvangen.

Extra voorverkoop exclusief voor seizoenkaarthouders op
maandagavond 8 september van 18 – 21 uur aan de receptie in het stadion.

De voorwaarden blijven ongewijzigd:

– Per seizoenkaarthouder maximaal 4 extra kaarten (als je eerder van deze mogelijkheid
gebruik hebt gemaakt, kan je niet nogmaals extra kaarten kopen).
– Legitimatie (ID) en het tonen van de bijbehorende seizoenkaart is verplicht.
– De kaarten moeten contant betaald worden.

Bron: Fortuna Sittard
Auteur: Niels van Renen